ATLE ANDERSSON

— Hadde Hordaland fått fire eller fem kommuner, kunne disse for eksempel overtatt ansvaret for de videregående skolene og det regionale utviklingsarbeidet, sier Solberg til BT.

Høyre-statsråden er svoren tilhenger av større kommuner, og like innbitt motstander av store folkevalgte regioner etter den modell Distriktskommisjonen presenterte sist uke.

Flere oppgaver

BT omtalte i går skissene til ny kommunestruktur i Hordaland som er lansert av en prosjektgruppe nedsatt av Kommunenes Sentralforbund i fylket. Gruppen presenterer fem utkast som kommunestyrene i Hordaland nå skal si sin mening om.

Det mest radikale forslaget er konstruksjonen «Bergen og Nordhordland», som er en sammenslåing av 20 av fylkets 33 kommuner. Ideen skremmer på ingen måte kommunalministeren.

Solberg har tro på kommuner som er store nok til å overta oppgaver både fra fylke og stat.

— Det er ikke noe poeng i seg selv å gjøre Bergen større, men geografien rundt byen tilsier at også enkelte av nabokommunene kan være tjent med sammenslåinger, mener Solberg.

Mer å påvirke

— Et mulig innbyggertall på over 360.000 innbyggere bør ikke være avgjørende i debatten. Det er viktigere at vi får kommuner som er store nok til å kunne overta viktige oppgaver. Skal kommunene få reell makt og økt frihet må det gjøres noe med kommunestrukturen i dette landet. Hvis ikke forvitrer hele lokaldemokratiet, sier Solberg.

— Mange frykter at større kommuner vil øke avstanden mellom brukerne av kommunenes tjenester og de lokale beslutningstakerne?

— Mitt svar er at innbyggerne i større kommuner vil få mer å påvirke. Det blir en avveining mellom å ha innflytelse på flere saker i lokalsamfunnet og på den andre side; litt større avstand til kommunehuset. Med dagens kommunikasjoner og reisemønster er det ikke særlig komplisert å komme seg til rådhuset de fleste steder. Tjenestene blir jo ikke dårligere fordi om kommuner slår seg sammen. Hjemmehjelpen kommer hjem til de pleietrengende også i store kommuner, sier Solberg,

Hun tror derimot at avstanden mellom folk og beslutningstakere blir et større problem hvis regionene, eller landsdelsfylkene blir en virkelighet.

LOKAL IDENTITET: - Våre undersøkelser viser at kommuner med mellom 30.000 og 40.000 innbyggere har høyest score på oppfattelse av lokal tilhørighet, sier kommunalminister Erna Solberg.<br/> Foto: HÅVARD BJELLAND