Statsminister Erna Solberg advarte mot utviklingen i Russland i sin tale til landsmøtet i Høyre.

— Det er trist å se at dette landet, som har gitt oss så mye, nå utvikler seg i negativ retning. I Russland er demokrati og ytringsfrihet under hardt press. Russland har brutt folkereretten, annektert en del av et land og destabilisert Ukraina, sa Solberg.

- Ingen grunn til stolthet

Hun fortsatte:

— Homofile, frivillige organisasjoner og politiske opposisjonelle opplever trakassering og overgrep. Russland har mye å være stolt over i sin historie. Dagens politiske utvikling gir ingen grunn til stolthet, sa Solberg - og ble avbrutt av applaus av de rundt 400 Høyre-delegatene.

Hun slo fast at Norge fortsatt skal være et ivrig medlem av Nato, og opplyste at regjeringen går inn for ytterligere opprustning av den norske forsvaret.

— I statsråd i dag forslår vi en oppgradering av Leopard-stridsvognene og innføring av kampluftvern som hæren i dag mangler, fortalte hun.Forsvaret vil også få mer penger i fremtiden.

— Vi har økt forsvarsbudsjettene i vår regjeringsperiode, og det skal vi fortsette med. Kjære landsmøte, Norges frihet og selvstendighet er for viktig til at Høyre kan slå seg til ro med den forsvarsevnen vi har i dag, slo hun fast.

Hun viste til 75-årsmarkeringen for angrepet på Norge i 2. verdenskrig, og sa at Høyre visste å lære av historien.

- Grufull katastrofe

Solberg brukte mye tid på den internasjonale situasjonen i sin tale. Hun beskrev verden rundt oss som urolig, og viste til disse fire punktene:

  • Noen er urolige for jobben sin etter oljeprisfallet
  • Fremveksten av ekstremisme og fremmedkrigere
  • Terroranslagene i Paris og København
  • Russlands aggresjon og opprustning i våre nærområder Hun snakket også om flyktningetragediene i Middelhavet.

— Det gjelder ikke minst den grufulle katastrofen som nå utspilles i Middelhavet. Det er viktig at flere land nå øker innsatsen. Vi har tilbudt et skip til EUs operasjon, og vi stiller så raskt som mulig, sa hun.

Hun takket norsk skipsfart, som i fjor bidro til å redde 5000 flyktninger i Middelhavet.

— Men vi må også løse grunnproblemet. Sør for Europa finnes et belte av fattigdom, konflikt og undertrykkelse som mennesker flykter fra. Internasjonalt organisert kriminalitet utnytter situasjonen og bedriver kynisk menneskesmugling, sa hun.

- Bidrar mest i Norden til Syria

Solberg hevdet at hennes regjeringen har trappet opp innsatsen i Syria og nabolandene.

— Beløpet vi har forpliktet oss til er større enn resten av Norden til sammen, sa hun.

Regjeringen vil foreslå å øke innsatsen i Syria og nabolandene ytterligere i revidert nasjonalbudsjett, lovet hun. Men Solberg nevnte ikke Aps lovnad om å ta imot 10.000 flyktninger fra Syria.— Vi har aldri vært, og skal aldri være, oss selv nok, sa Solberg, til applaus fra delegatene.

Hun uttrykte stor bekymring for radikalisering og rekruttering til voldelig ekstremisme blant norske ungdommer.

— Det finnes ingen unnskyldning verken for etnisk norske eller personer med minoritetsbakgrunn som slutter seg til voldleige ekstremister. Det er fullt og helt den enkeltes valg. Men vi kan bidra til inkludering. Vi kan bygge motstandsdyktighet hos sårbare mennesker som er på leting etter enkle løsninger, sa hun.

Solberg advarte også mot ekstremisme på høyresiden.

— Dette står om det er våre felles verdier, eller voldelig eekstremisters verdier, som skal prege vårt samfunn. Den kampen skal vi vinne, sa hun.