• Jeg synes det er veldig bra at politikerne i Bergen har fått til en slik satsing på Torget.

Bryggen og Torget er jo de to symbolene for Bergen, og det er viktig at det der ser skikkelig ut. Jeg synes at en slik satsing er bra uansett hvem som står for den. Men jeg synes selvfølgelig at det er fint at partikollega Herman Friele har vist slik handlekraft i en vanskelig økonomisk situasjon for kommunen, sier kommunalminister Erna Solberg.

Rune Larsen: — Bra for hele Bergen

— Alt godt som kan gjøres for Torget er bra for hele Bergen, sier Rune Larsen.

Han synes det har vært trist å lese om de dårlige sanitære forholdene for byens stolthet.

— Torget er jo ved siden av Torgallmenningen selve hjertet i Bergen. Slik er det for oss fastboende, og ikke bare for turistene. Derfor er en oppgradering av Torget et gode for hele byen, sier artist Rune Larsen.

Gunnar Staalesen: - Positivt

— Det er positivt at det endelig skjer noe med Torget, sier Gunnar Staalesen.

Som en av stifterne av foreningen Torgets Venner har Staalesen engasjert seg sterkt for Torget. Han har også skrevet teksten til plakaten som nå blir sendt ut for å få flere til å bli medlemmer av Torgets Venner.

— Men det var Johan Frederik Kroepelin som har tatt initiativene i venneforeningen. Jeg synes det er positivt at de ledende politikere nå viser vilje til å gjøre noe for Torget. Jeg er ingen økonom, og vet ikke hvor langt 15 millioner kroner rekker i denne sammenheng. Men jeg regner også med at det skal være mulig for kommunen å finne samarbeidspartnere til en videre satsing av Torget, sier forfatter Gunnar Staalesen.

Ole Warberg: -Helt fantastisk

— Dette er bare helt fantastisk, sier Ole Warberg,

— Det vitner om god handlekraft at byens politikere så raskt og sterkt har tatt grep som helt sikkert vil gi uttellinger som vi alle sammen vil bli stolte over. Jeg er sikker på at det for Torget vil bli valgt løsninger som vi alle vil bli enige om var riktige og gode. Det er fint at politikerne så raskt har tatt grep om de kortsiktige behovene. Så får vi se på de planer som gjelder de faste installasjonene. Disse planen skal være ferdige til sommeren, sier reiselivsdirektør Ole Warberg.