BT skrev i går om 68-åringen som er tiltalt for å ha bedratt og underslått tre millioner kroner fra en nå 80 år gammel kvinne i Bergen.

I februar 2004 oppsøkte 68-åringen eller en person han kjenner en allmennpraktiserende lege. Med seg hadde vedkommende en søknad om å oppnevne 68-åringen som hjelpeverge for den eldre kvinnen. Det legen ikke visste, var at den 80 år gamle kvinnens signatur på søknaden skal ha vært kopiert over fra et annet dokument.

Fem minutters samtale

Legen har etter det BT kjenner til erkjent at han aldri hadde sett personen som kom med søknaden tidligere. Likevel, etter en samtale som skal ha vart i rundt fem minutter, ga legen 80-åringen diagnosen senil demens. Dette ble påført søknaden.

På den standardiserte søknaden står det: «Det bekreftes at diagnosen er truffet på grunnlag av personlig undersøkelse av pasienten og at denne på grunn av sin sykdom ikke kan ivareta sine anliggender.» Under dette signerte legen.

Legen har etter det BT kjenner til undersøkt kvinnen seks ganger tidligere. Siste gang flere måneder før dette møtet.

– I journalene vi har fått fra legen står det ikke noe om at senil demens hadde vært tema under disse konsultasjonene. Legen har heller ikke sagt eller skrevet noe ellers som tyder på at det skal ha vært tema. Tvert imot var det helt ordinære helseplager hun oppsøkte legen med, sier kvinnens bistandsadvokat, Nina G. Sandnes i Kluge Advokatfirma.

– Dette er grovt og et alvorlig overgrep mot henne. Det ville også vært svært enkelt for legen å henvise en slik søknad til tilsynslegen på eldreinstitusjonen.

Tilsynslegen uenig

Kvinnen bodde på en eldreinstitusjon i Bergen da hun ble erklært senil dement. Det normale da er at tilsynslegen på institusjonen tar seg av helsevurderinger.

Men tilsynslegen visste ikke noe om diagnosen. Derimot han fikk vite at 68-åringen vurderte å søke om å bli hjelpeverge for henne.

Han skrev senere: «Ingen klare tegn til depresjon eller senil demens. Jeg vurderer det slik at hun klart kan ivareta sin egen økonomi.»

Men søknaden ble likevel sendt Bergen overformynderi – uten at verken tilsynslegen, ledelsen på eldreinstitusjonen eller kvinnen visste om det.

4. mars 2004 godkjente Bergen overformynderi 68-åringen som kvinnens hjelpeverge. Fra da av var han autorisert til å ivareta hennes interesser. En hjelpeverge har også stor innflytelse over den hjelpetrengendes økonomi.

– Solgte aksjer, tok penger

– Det å få denne mannen som hjelpeverge var noe hun absolutt ikke ønsket. Hun oppfatter dette som et virkelig alvorlig overgrep, sier Sandnes.

Fire dager etter at han ble oppnevnt som hjelpeverge, skal han ha instruert Handelsbanken om å selge kvinnens aksjer i Norsk Hydro og Hafslund.

Banker nektet imidlertid. Først da han kom med nok en fullmakt, solgte banken aksjene. Pengene, ca. 390.000 kroner, ble etter hvert overført til hans konto, ifølge tiltalen.

Mannen var hjelpeverge for kvinnen i ca. fem måneder. I denne perioden hadde han god tilgang til kvinnens konti og ulike investeringer.

I august 2004 fikk Bergen overformynderi brev fra advokat Harald Kobbe i Kluge Advokatfirma om hva som hadde skjedd. Vervet som hjelpeverge ble inndratt umiddelbart.

Omtrent samtidig ble diagnosen opphevet.

FAKSIMILE: BT skrev i går om kvinnen (80) som mente hun ble fralurt en stor del av sin formue. Nå er en 68 år gammel mann ¿ hennes tidligereinvesteringsrådgiver og hjelpeverge ¿ tiltalt for å ha underslått og bedratt henne for ca. tre millioner kroner.