19. januar fikk mannen hjertestans i en leilighet på Stord. Ambulansen kom frem klokken 05.19, og det ble startet hjerte-lungeredning. Klokken 05.30 var en lege fra den kommunale legevakten på plass.

— Nytteløst

Klokken 06.01 besluttet legen å avslutte gjenopplivingsforsøkene, som da hadde pågått i 41 minutter. «Videre forsøk på gjenoppliving ble vurdert som nytteløst», heter det i rapporten fra Fylkeslegen i Hordaland, som har gransket saken.

Legen erklærte mannen død. Men en time senere, like etter klokken 07.00, viste pasienten livstegn. Behandlingen ble gjenopptatt, og pasienten ble raskt transportert til Stord sjukehus.

Fylkeslegen konkluderer med at legen ikke kan kritiseres for å ha avsluttet behandlingen.

«Vår dokumentasjon viser et hendelsesforløp som er overraskende med en pasient som får tilbake respirasjon og sirkulasjon etter å ha vært livløs i en situasjon med hjertestans i nærmere to timer», heter det i tilsynssaken.

— Forsvarlig behandling

Fylkeslegen mener likevel at en spesialist i akuttmedisin trolig ville gjenopptatt gjenopplivingen tidligere enn det legevakt-legen gjorde.

«Ifølge uttalelse fra den sakkyndige ville en lege som er spesialist i akuttmedisin sannsynligvis ha tolket disse funnene noe annerledes på bakgrunn av mer kunnskap, og restartet HLR tidligere enn denne legen gjorde. Den sakkyndige vurderer at denne legen likevel har gitt helsehjelp innenfor det en kan forvente som anerkjent praksis for en allmennpraktiker i legevakt», heter det.

Fylkeslegen konkluderer med at pasienten fikk forsvarlig behandling av lege og ambulansepersonell.

bt.no har ikke lyktes i å få kontakt med legen.