Den 56 år gamle mannen som er siktet i «Lommemannen-saken» har erkjent befatning med overgrep han ikke er siktet for, melder tv2nyhetene.no.

56-åringen er siktet for 26 ulike overgrep, men politiet har tidligere antydet at det kan dreie seg om mer enn ett hundre overgrep.

— Vil gjøre opp for seg

I politiavhør har han erkjent befatning med overgrep han så langt ikke er siktet for. Dette skal dreie som om overgrep av mindre alvorlig karakter, eller at de ligger så langt tilbake i tid at de er foreldet strafferettslig sett.

— Den siktede samarbeider godt med politiet, og er åpen rundt de forholdene han har erkjent, sier politiadvokat Jorid Kile Berg til tv2nyhetene.no.

Ifølge sin forsvarer er 56-åringen nå innstilt på å gjøre opp for seg.

Fortsatt fengslet

— Hvorfor snakker han om disse forholdene han ikke er siktet for?

— Han vil legge disse sakene bak seg og komme videre i livet, sier Gunhild Lærum til tv2nyhetene.no.

56-åringen ble i dag varetektsfengslet av Follo tingrett fram til 24. september med brev- og besøkskontroll.

- ANGRER: Forsvareren til den Lommemann-siktede 56-åringen har tidligere sagt at han tenker mye på ofrene i saken.
Helge Skodvin