— De siste to årene har vi klart å redusere soningskøene, takket være dugnadsinnsats fra ansatte. Nå må vi også ta innover oss at det har vært et stort press for de ansatte i Bergen og Bjørgvin fengsel, sier hun.

Magnusson Lydvo ser utfordringen med bemanningen, og sier det er opprettet to nye klasser i Kriminalomsorgens utdanningssenter som skal utdanne flere fagfolk. Hun håper dette vil lette arbeidssituasjonen.