Slektsgranskning kan fascinere og engasjere dem som holder på med det, men noen ganger kan også andre engasjeres.

De siste to årene har en slik sak skapt stor debatt blant slektsgranskere både i inn— og utland. I Digitalarkivets debattforum har denne saken det siste året fått over 1700 debattinnlegg og er snart lest av 100 000!

Enorm mediedekning

Som om ikke det var nok i seg selv, har den også fått enorm mediedekning. Både BA og Fædrelandsvennen har formidlet historien om at det i Bergen og Mandal kan sitte arvinger til store eiendommer i Østerrike, inkludert tre slott.

Blant annet dreier det seg om Schloss Orth i byen Gmunden, en turistattraksjon i byen. Også østerrikske aviser har formidlet denne historien, men det skal legges til at det hvert eneste år dukker opp nye ”arvinger” til slottene i Østerrike. Byen Gmunden vil gjerne overlate Schloss Orth til de norske ”arvingene”, hvis DNA stemmer og de legger tilstrekkelig med penger på bordet.

Johann Salvatore von Toscana – sivilt navn Johann Orth

Saken dreier seg om erkehertug Johann Salvatore von Toscana, kan være identisk med en Alexander Hugo Køhler. Denne Alexander Hugo Køhler er det flere nordmenn som stammer fra.

Erkehertug Johann Salvatore, som hadde tatt det sivile navnet Johan Orth, ble forvist fra keiserdømmet da han ville gifte seg borgerlig med danserinnen Milli Strubel. Johann Orth og konen Milli satte kursen mot Sør Amerika, hvor de forsvant i et forlis ved Kapp Horn natten mellom 20. og 21. juli 1890. Johann Orth ble erklært død i 1911.

Alexander Hugo Køhler

Den tyskfødte litografen Alexander Hugo Køhler (født 1861) døde i Kristiansand i 1945. Blant hans etterlatenskaper, fant familien at deler av en selvbiografi som viste at han ”i virkeligheten” var erkehertug Johann Salvatore von Toscana, den forsvunnede Johann Orth, slektningen av den østerriske keiser Franz Joseph.

Saken førte til medieoppstyr og fikk i 1945 det etterspill, at det i domstoler både i Bergen og andre steder i landet, ble foretatt bevisopptak for om mulig bevise at Alexander Hugo Køhlers etterlatte var arvinger til både slott og annet arvegods i Østerrike. Den gang døde oppstyret rundt saken stille hen.

Bergenser som prosessfullmektig

På vegne av den norske familien har bergenseren Jan Frode Johansen de siste årene tatt på seg oppdraget med å undersøke om Alexander Hugo Køhler var identisk med erkehertug Johann Salvatore von Toscana (Johann Orth). I følge Johansen skal Johann Orth ha kjøpt Køhlers identitet i Hamburg i 1881, eller eventuelt i 1891.

Han skal ikke bare ha overtatt navnet, men også Køhlers kone, barn og ikke minst stillingen som litograf, et yrke som krevde lang utdannelse. Jan Frode Johansen, som selv kaller seg prosessfullmektig, har til nå avvist alle innvendinger mot at dette kan være riktig – noe som har ført til sterkt engasjement blant erfarne slektsgranskere.

Køhler-saken i Bergensposten

På bakgrunn av all omtalen i media og de til tider heftige debattinnleggene i Digitalarkivets debattforum, har Bjørn Davidsen i det nyeste nummeret av Bergensposten , publisert en artikkel om Alexander Hugo Køhle r . Artikkelen er skrevet på bakgrunn av opplysninger fremskaffet av en gruppe slektsgranskere på Digitalarkivets debattforum , samt historiske kilder fra Arkivverket .

Davidsens artikkel om denne Alexander Hugo Køhler er ikke skrevet fordi Køhler: ”utrettet noe særlig i sin levetid – ut over det å være gift flere ganger med barn i alle ekteskap, og å være en meget dyktig litograf. Grunnen til artikkelen er derimot det oppstyr hans nedskrevne etterlatenskaper skapte både i 1945 og nå igjen de siste årene”.

Bildene av henholdsvis Johann Orth (erkehertug Johann Salvatore von Toscana) og litograf Alexander Hugo Køhler er så til de grader ulike, at de fleste med alminnelig gangsyn ser at dette er to forskjellige personer.

Dette har likevel ikke vært nok til å avvise saken, men Bjørn Davidsens artikkel og hans medhjelperes kronologien over Alexander Hugo Køhlers liv, viser med all tydelighet at det er umulig at Johann Orth og Alexander Hugo Køhler kan ha vært en og samme mann.

Er dette nok til at denne saken nå, som på 1940-tallet, dør ut – eller vil debatten fortsette i det uendelige?

**Les Bjørn Davidsens artikkel om Køhler

Kronologi over Alexander Hugo Køhlers liv**

Lenker

Nordmenn kan være slottsarvinger i BA

Artikler om saken i Fædrelandsvennen

Les alle dokumentene om Køhler

Den siste utgaven av Bergensposten

Besøk Åsane Historielag

Besøk Digitalarkivet

I spalten Glimt fra fortiden på bt.no, gir Marianne Herfindal Johannessen deg smakebiter fra historiske skatter på nettet.Marianne Herfindal Johannessen er historiker og arbeider ved Statsarkivet i Bergen. Hun er vår veiviser inn i Digitalarkivets hemmeligheter. Marianne er også leder av Åsane Historielag og medforfatter av flere bøker.
Paul Sigve Amundsen