I en høring om saken i komiteen tirsdag ettermiddag stilte Eriksen seg 100 prosent bak konklusjonen fra Innovasjon Norge om å gi statsstøtte til en slik fabrikk.

Saksordfører Per-Kristian Foss er ikke like sikker.

— Min mening er at Innovasjon Norges vurdering om hva en fabrikk i Årdal vil bety for konkurrentene er mangelfull. Det er en bransje med små fortjenestemarginer, og en fabrikk kan fort gå over ende hvis det dukker opp en ny konkurrent, sier han til NTB.

Komiteen skal avgi innstilling til saken om en uke, men Foss regner med at statsråden ikke vil bli utsatt for hard kritikk.