Det ulovlige utslippet av kvikksølv og flussyre til luft skal ha pågått fra juli til desember i 2008. Fabrikken ble stengt på dagen da utslippene ble avslørt.

Fordi ledelsen ikke gjorde nok for å stanse utslippene risikerer den tidligere daglige lederen og den tidligere styrelederen nå fengselsstraff. Mandag ble det kjent at statsadvokatene i Møre og Romsdal også har tatt ut tiltale for alvorlige brudd på forurensningsloven, melder Sogn Avis.

Bedriftens egne målinger i perioden skal vise at utslippene av kvikksølv oversteg 55 ganger bedriftens utslippskonsesjon.

Det er ventet at saken skal opp for Fjordane tingrett i løpet av vinteren.

— Det skal være ganske alvorlig kriminalitet om vi går til det skrittet å ta ut tiltale mot enkeltpersoner. Det er viktig for oss å markere at det medfører et stort ansvar å påta seg et verv som styreleder eller daglig leder i virksomhet som har et så stort forurensingspotensial, sier politiadvokat Jørn-Lasse Førde Refsnes til NRK.

55 kilo

Utslippene gjennom skorsteinen kan ha vært så høye som 55 kilo i året. Fabrikken har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) til å slippe ut ett kilo kvikksølv i året.

— Vi er veldig lei oss for dette og skal jobbe for at det ikke skjer igjen, sa styremedlem Bror Magnus Heegaard i Eras Metal etter at utslippene ble avslørt.

Kvikksølvnivåene i luften i Høyanger skal ikke ha vært så høye at det gir fare for helseeffekter ved innånding.

Fabrikken ligger bare noen få hundre meter fra boligstrøket Kvernhaugen. Bedriftens egne målinger har ikke vist unormale kvikksølvverdier i blodet til de ansatte på fabrikken, men folk som jobbet i nærheten hadde forhøyede verdier.

Ekstremt farlig

Kvikksølv fordamper ved romtemperatur og er et av de farligste tungmetallene vi har. Dampen er ekstremt farlig å puste i, og kan gi alvorlige skader på lungene, leveren, nyrene og nervesystemet. Metallet kan også gi mentale forstyrrelser og fosterskader.

LIKE VED BOLIGSTRØK: Boligstrøket Kvernhaugen ligger like ved fabrikken i Høyanger. FOTO: ErasMetal.com, med tillatelse
Wikipedia