I dagens BT ville ikke Davidsen uttale seg om at Bergen Brannkorps Forening ikke vil være med i den det nye forbundet som etableres når Norsk Kommuneforbund slås sammen med Norsk Helse— og sosialforbund.

Davidsen vil fortsatt ikke svare på spørsmål fra Bergens Tidende men har sendt en skriftlig uttalelse. Her avviser at han ikke er valgbar som leder, selv om hans fagforening ikke vil med inn i det nye Fagforbundet. :

«Jeg er valgbar og stiller til valg som leder, tirsdag 17. juni. Alle medlemmer er personlige medlemmer i Norsk Kommuneforbund, som i alle andre fagforbund. Derfor er det ikke mulig verken å melde noen kollektivt inn eller ut av et fagforbund.»

Davidsen vil ikke kommentere begrunnelsen de to fagforeningene Bergen Brannkorps Forening og Tekniske avdelingers forening kommer med for ikke å ville være med inn i det nye forbundet. De to fagforeningene er svært kritiske til måten kommuneforbundet ivaretar deres interesser. Davidsen skriver:

«Jeg anser denne saken som en intern organisasjonssak og den behandles som det.»

Uten å kommentere innholdet skriver Davidsen videre:

«Vi er overrasket over at disse to fagforeningene gjør slike vedtak. Dette skaper unødvendig uro og usikkerhet i forhold til forsikringer og andre medlemsrettigheter. Vi vil gjerne ha et møte med de respektive fagforeninger for å avklare dette.»

De to fagforeningene har til sammen 1300 medlemmer, inkludert pensjonister. To ekstraordinære årsmøter i de to foreningene har vedtatt å reservere seg mot innmeldelse i det nye forbundet.

Etter det BT kjenner til skal det avholdes møter mellom fagforeningene og Norsk Kommuneforbunds ledelse denne uken.