Menn i Sogn og Fjordane bruker minst potensmidler i landet, mens østlendinger bruker mest. I fylkene Akershus, Oslo, Hedmark, Østfold og Vestfold er bruken av potensmidler høyest.

— Det gjelder å ikke stresse. Får vi den ikke opp den ene dagen, så går det den neste. Jeger Johan Solheim

I Oslo bruker 7,2 prosent av menn i aldersgruppen mellom 50 og 59 år potensmidler. Tilsvarende tall for Sogn og Fjordane er 4 prosent.

— Det betyr at 7,2 prosent av alle menn i Oslo i denne aldersgruppen i fjor hentet ut minst en resept på Viagra eller lignende stoffer, sier Christian Berg, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, til bt.no.

11 prosent bruker Viagra i Oslo

Potensmidler omfatter i hovedsak medikamentene Viagra, Cialis og Levitra. De tilhører samme legemiddelgruppe.

I aldersgruppen 60 til 69 år er tilsvarende tall i Oslo 11 prosent, i Sogn og Fjordane 7 prosent.

Menn i søttiårene bruker om lag like mye potensmidler som sekstiåringene.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser hvor forbruket av potensmidler er størst. Reseptbasert legemiddelregister nneholder opplysninger om alle utleveringer etter resepter fra apotek i Norge.

Her kan du søke i reseptregisteret.

— Livsstil og stress

- Kan det være at sogningene kjøper mer Viagra på nettet fra utlandet enn østlendingene?

— Vi vet det kan være et nettsalg av potensmidler, men vi vet ikke noe om omfanget av det. Det ikke noen grunn til å si at dette er spesielt utbredt i Sogn og Fjordane. Det vi vet er at det er store geografiske skiller i legemiddelbruk i Norge. For eksempel brukes det nesten dobbelt så mye antidepressiva i Østfold, som i Troms, sier Berg.

- Kan en tolke det som at sogningene er de mest virile i landet?

— Jeg ersvært usikker på om dette gir et mål på virilitet. Men tallene kan kanskje indirekte si noe om at det er mindre bekymring knyttet til impotens i Sogn og Fjordane, sier Christian Berg.

Berg sier også at det kan ha sammenheng med livsstil og mindre stress der enn i byene. Sogn og Fjordane ligger lavest i Norge i bruk andre legemidler, som for eksempel sovemedisin og beroligende midler.

- Vi trenger ikke det her

Sogn og Fjordane skiller seg positivt ut på mange områder. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at folk i Sogn og fogderiene lever lengst i hele landet. Det er kanskje ikke uten grunn det blir kalt trivselsfylket.

- Hvorfor tror du salget av potensmidler er så lavt?

— Vi trenger ikke det her i Sogn og Fjordane, svarer årdøl og assisterende fylkeslege Linda Svori.

Hun kan ikke helt forklare sogningens friskhet og virilitet. - Det er vanskelig å svare på hvorfor det er slik. Det er jo bra at vi lever lengst og at det brukes lite sovemedisin og potensmidler her. Likevel bruker vi mer enn mange andre fylker på sykehustjenester, sier Svori til bt.no.

- Mye fisk og vilt

— Ja, her er potensen fortsatt på topp, sier Johan Trygve Solheim (52), som bor på Svanøy i Flora kommune.

— Vi spiser sikkert sunt; mye fisk og vilt. Kanskje vi også lar oss stresse mindre her i fylket, det er i alle fall ting som virker inn. Får vi den ikke opp den ene dagen, så går det den neste, sier Solheim til bt.no.

Johan Trygve Solheim driver og eier Norsk Hjortesenter, på Svanøy. Bildet er fra en nakenkalender mannfolkene på Svanøy laget til inntekt for Haiti i 2010.

Solheim har bodd i fylket i flere tiår, men er fra Tyssedal i Hardanger. Og som alle vet er hardinger potente.

Hvorfor bruker sogningene minst potensmidler?