RAGNHILD DAAE NORDHAUG

VEGAR VALDE (foto)

— Ja, vi er bekymret for at vi ikke skal bli tilbudt lokaler, sier Solveig Sandalsnes, prosjektleder i Multinasjonalt Kvinnefellesskap i Bergen, som holder til på BIKS.

På Ungdomshuset 1880 står Tormod Egeland, lokallagsleder i Ungdom Mot Narkotika, i kontordøren sin.

— Vi vet ikke om vi mister kontoret, sier han.

Det kommer til å bli trangt om plassen i lokalene til 1880. Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) skal nemlig flytte inn i lokalene i Domkirkeveien 4. Noen vil miste kontorplass, andre får bli. Og noen vil kanskje aldri slippe inn. BIKS har rundt 53.000 besøkende årlig og ungdomshuset har også mange trofaste gjester.

— Her er det allerede fullt fra kjeller til loft, sier Egeland.

Men at Ungdom Mot Narkotika kanskje mister kontorlokalene sine er ikke Egelands største bekymring.

Luksus med tomme lokaler

— Hvor vi sitter på kontor er ikke så viktig. Det er mye viktigere å ha et sted hvor byens ungdommer kan gjøre av seg, synes Egeland.

Han er positiv til en samordning med BIKS når det gjelder aktiviteter for ungdom.

— Men hvis BIKS flytter inn uten at ungdomsprofilen på huset beholdes vil ungdommene forsvinne, frykter 19-åringen.

Egeland har hørt snakk om at eldretrim og norskkurs skal flyttes til 1880.

— Da kommer ungdommene til å snu på hælen. Jeg har sett hvordan en gjeng med ungdommer reagerer når det kommer voksne inn i lokalet, sier han.

Han vil for enhver pris beholde 1880 som et ungdomshus.

Solveig Sandalsnes er også bekymret for hvordan samboerskapet vil fungere.

— Det er to så totalt forskjellige kulturer på 1880 og BIKS. Kleskodeksen i seg selv, med bare mager og piercinger, er ikke tillitvekkende for mange innvandrere. Jeg har kvinner på medlemslisten som ikke vil være med på arrangementer hvis de holdes på 1880, sier Sandalsnes.

Byråd for finans, kultur og næring, Henning Warloe, deler ikke bekymringene om kulturkollisjon.

— Deling av dager kan være aktuelt. Jeg vet ikke om ungdommene som går der på fredagen vil bry seg om hvem som er på huset når det ikke er ordinær drift der. Det er ikke alltid full aktivitet i lokalene, og det er jo litt luksus å ha lokaler som ikke brukes, sier han.

Hvilke aldersgrupper som skal få bruke huset er en av utfordringene med sammenslåingen. En annen er kapasitetsproblemene.

Ute i mai

— Det blir jo ikke plass til alle aktivitetene?

— Nei, og det betyr at BIKS og 1880 må prioritere strammere når det gjelder aktiviteter for sine målgrupper, sier Warloe.

Han nevner utleie til profesjonelle teatergrupper som eksempel på en aktivitet som ikke skal prioriteres.

Hvordan samlokaliseringen skal gjennomføres diskuteres heftig, og lite er endelig bestemt. Det som er sikkert er at kommunen skal spare 1 million «som følge av samlokalisering av de to enhetene, tilpasning av aktivitet, gjennomgang av kafédrift samt åpningstider».

— Vi har ikke konkludert med noen endelig løsning ennå. Å flytte BIKS til Ungdomshuset 1880 vil ikke nødvendigvis være løsningen, er kommentaren til kulturdirektør Bjørn Holmvik.

Warloe sier at flytting av BIKS til 1880 er den eneste løsningen som har vært diskutert. Og han kan også fortelle når BIKS skal flytte.

— Den foreløpige datoen for flyttingen er 1. mai, sier han.

FRYKTER UNGDOMSFLUKT: Tormod Egeland (t.v.) i Ungdom Mot Narkotika ønsker for enhver pris å beholde ungdomsprofilen på 1880, og frykter at aktiviteter for voksne vil drive ungdommen på flukt. Til høyre er Terje Nørving, arrangementsansvarlig på 1880.<p/>FOTO: VEGAR VALDE
TRUET: - Ungdomsprofilen til 1880 vil bli brutt ned med BIKS til stede, tror Solveig Sandalsnes, som holder til på BIKS. Bildet er tatt under et capoeira-kurs i fjor på 1880.<p/> ARKIVFOTO: THOR BRØDRESKIFT
FULLT: Brukerne av BIKS og 1880 opplever kapasitetsproblemer i dag og frykter at dette blir mye verre når sentrene samlokaliseres. Bildet er fra magedanskurs på BIKS.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND