Lenger vil han ikke gå.

For situasjonen for den lille jenten er at 20 prosent av kroppen har dype sår. I tillegg kommer overflateskader.

— Hun får nå intensiv brannskadebehandling. Så langt betyr det vasking og stelling av sår samt bedøvelse, sier Bakke.

Han opplyser at det ikke vil bli utført noen operasjoner nå i helgen. Seinere regner han med at hun vil trenge tre operasjoner der man gjennomfører hudtransplantasjon. Bakke regner med en liggetid på fem-seks uker.

Den største risikoen for pasienter som Nauroz er at de blir smittet av bakterier som skaper betennelser man ikke klarer å håndtere.

Slik ting kan vi aldri garantere oss mot. Men risikoen for noe slikt er ikke stor, sier Bakke.