Bergens Tidende har hentet inn halvårstall for de tre politidistriktene på Vestlandet. Og alle kan vise til en nedgang i antall vinningsforbrytelser over tid.

— Dette er en nedadgående trend vi har sett gjennom mange år, sier politimester Kaare Songstad i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

  • Hordaland politidistrikt har registrert 5821 anmeldelser for vinningskriminalitet første halvår i år. I fjor var tilsvarende tall 6691.
  • Haugland og Sunnhordland politidistrikt registrerte en liten økning fra 1327 anmeldte vinningsforbrytelser første halvår i fjor til 1404 første halvår i år. Men tilsvarende tall i 2003 var helt oppe i 2476.
  • Sogn og Fjordane har ikke en ferdig statistikk, men fungerende politimester Ronny Iden sier det er mindre vinningskriminalitet i distriktet.
  • På landsbasis har antall vinningsforbrytelser gått ned fra 81.224 i fjor, til 75.228 første halvår i år. I 2006 var tilsvarende tall 78.996.

Beslagsrom

  • Vi har ikke fått analysert resultatene, men nedgangen skyldes antagelig flere faktorer, sier fungerende politimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt.

I et lagerrom på Bergen sentrum politistasjon er det roterom. Kasser på kasser, merket med nummer, står oppstilt i hyllene. Hver sak, hvert sitt nummer, organisert rot.

Fiskestenger, en påhengsmotor, TV-skjermer, slegger, boremaskiner, dykkerutstyr, et maleri og forskjellige andre gjenstander er alle blitt tause tyverivitner.

Politiførstebetjent Dagfinn Stokken forteller at alt som kommer inn her blir merket.

  • Eierne melder seg sjelden, sier Stokken.

Han kan kun svare for politistasjonen i Bergen sentrum, og politiførstebetjenten ser fortsatt at tyvegods kommer inn i en jevn strøm. Til tross for statistikk som viser nedgang.

I Hordaland er det blant annet kraftig reduksjon i grove tyverier fra villa.

I Haugaland og Sunnhordland har det vært 23 villainnbrudd i første halvår i år, sammenlignet med 33 samme periode i fjor.

  • 23 villainnbrudd blant en befolkning på 145.000 stykker, er ikke mye å snakke om. Selv om det i utgangspunktet er 23 for mye, mener Songstad.

Kontroll på de mest aktive

Politioverbetjent Geir Lussand i Bergen, leder arbeidet mot de såkalte gjengangerne i Hordaland.

Han mener antall vinningsforbrytelser i politidistriktet ofte svinger litt med hvem som sitter inne.

  • Magefølelsen sier meg at det har klaffet bra i forhold til de mest aktive det siste halve året, til forskjell fra fjor sommer og høst, forteller Lussand.

Noen av de mest aktive blir ofte tatt av politiet etter å ha sonet to tredjedeler av straffen og derfor løslatt, eller mens de soner betinget fengselsstraff.

  • Da er det enklere for oss å få de fengslet på nytt når de begår nye straffbare handlinger, sier han.

Songstad i sør tror også at kontroll på gjengangere har medvirket til de positive tallene.

  • Dessuten mener jeg liten arbeidsledighet har hatt sitt å si. Nå er det enklere for mange å få seg noe å gjøre, i stedet for å begå kriminelle handlinger, sier han.