Men håpet er likevel ikke ute. Dersom du kan bevise at en av forfedrene bakover til og med tippoldeforeldrene brukte navnet, har du fulle rettigheter. Det er også en mulighet dersom dagens brukere gir deg samtykke, men da må du spørre hver enkelt.

I vårt eksempel over fra Ytre Arna er det flere enn 200 i landet som heter Rødland, Rolland og Skulstad, derfor kan hvem som helst ta disse navnene. Slik er det ikke med Rølland. Det er beskyttet, men hvis du ønsker å skifte til Rølland, har du full anledning til det hvis du finner Anders og Martha, eller noen andre Rølland, i anerekken din.

— Men la oss anta at jeg bor på Åstveit og vil ta stedsnavnet som nytt slektsnavn. Dette var helt vanlig prinsipp før 1923. Kan jeg gjøre det i dag?

— Det er to ting folkeregisteret da må undersøke: Om navnet er beskyttet, eller om du driver gårdsbruk der, sier Ivar Utne.

— I dette tilfellet har navnet færre enn 200 brukere, og derfor er beskyttet, men teoretisk er det likevel en mulighet. Dersom Åstveit er eller har vært en gård eller «plass», kommer det egne regler inn i bildet. Hvis du har eid «gården» i ti år, eller leid den i 20, kan du ta navnet selv om det er beskyttet.

Definisjonen på gård, eller «plass» er nokså liberal. 5-10 dekar er tilstrekkelig med gårdsdrift av et visst omfang. Kravet er ikke større enn noen sauer, en ku og litt poter.

Regelen om navneskifte etter gård blir ikke akseptert hvis du kjøper en tomt og bygger hus eller hytte på «gårds»-parsellen, heller ikke om du i tillegg dyrker gulrøtter og har noen kaniner som gresser på plenen.

Hos Statistisk sentralbyrå kan du selv finne ut hvor mange som har et bestemt navn.