Geir Mo ville ikke ha pressen til stede da han gikk gjennom valgplanene på Frps fylkesårsmøte for Hordaland.

— Det er ikke ferdige planer, og jeg hadde en del foiler med forslag til tids- og aktivitetsplaner som jeg ville snakke om helt internt. Pressen skal få det til sin tid, sa Mo.

Etter den interne gjennomgang av planene gjorde han det klart at det under årets valgkamp blir viktig å få bukt med stempelet som et useriøst parti.

Nå skal partiet gjennomgå nøye hva som er blitt utrettet der Fremskrittspartiet har posisjoner og påvirkningskraft.

Os et utstillingsvindu

  • Etter min oppfatning er Ullensaker, Os og Stranda svært gode utstillingsvinduer for hva vi står for, sier Mo. Han viser også til at Venstre i Danmark og den forrige regjeringen i Spania fører samme politikk som Fremskrittspartiet.

— Disse viser at våre motstanderes skremmebilder om at det skal bli så ille hvis Frp slipper til i regjeringskontorene, ikke har noe med realitetene å gjøre.

Mo kan ikke i dag si hva som blir de store sakene i årets valgkamp.

— Men, slik det ser ut i dag trenger man ikke være økonom for å se at økonomisk politikk blir tema. Blir konsekvensene av finanskrisen 100.000 arbeidsledige og fallende boligpriser, er det klart at trygghet for økonomi og arbeidsplasser kommer i fokus, sier Mo.

I tillegg vil styrking av politi, veiutbygging uten bompenger, skole og helse, i tillegg til profilering som et moderne fornyelsesorientert parti være Frp-budskap i månedene fremover.

Ufravikelig bompengenei

Partiets nei til bomfinansiering står fast etter et landsmøtevedtak.

  • Vi går ikke fra inngåtte avtaler. Men, i spørsmålet om bompenger og eiendomsskatt har vi ikke noe å gi, sier Mo.

Når det gjelder del to av bergenspakkens bomfinansiering, mener Mo at partiets standpunkt her må sees i sammenheng med tidligere inngåtte avtaler.

  • Nå må vi fokusere på at Staten bør komme med en finansiering av denne pakken. Landets nest største by har vært stemoderlig behandlet når det gjelder midler til samferdselstiltak, sier Mo.

Optimistisk Sortevik

Listetopp Arne Sortevik er valgkampleder i Hordaland. Han er optimist.

  • Vi har hatt litt motbør på meningsmålingene en stund. Det har vi kanskje godt av. Det er ikke alltid lurt å være tidlig i form. Det kan være Jens Stoltenberg har vært for tidlig i form. Siste måling i Aftenposten viser at nå er vi på vei opp, sa Sortevik til årsmøtet.
LUKKET MØTE: Generalsekretær Geir Mo kastet pressen på dør da Frp skulle snakke om den forestående valgkampen.ARKIVFOTO: LISE ÅSERUD, SCANPIX
�serud, Lise