Mandag ble Stortingets nye maleri av Kong Haralds edsavleggelse den 21. januar 1991 avduket, med både Kong Harald og Dronning Sonja til stede.

Maleriet har fått en meget sentral plass — rett utenfor stortingssalen og på en vegg alle passerer når de enten skal inn i restauranten eller inn i korridorer som leder til kontorene. Ved siden av henger et maleri av Kong Haakons edsavleggelse i november 1905.

— Mange av stortingsrepresentantene går forbi dette stedet nesten daglig. jeg håper og tror Anne Vistvens maleri vil minne oss om denne spesielle begivenheten i norsk historie, sa stortingspresident Dag Terje Andersen etter avdukingen.

Trass i nitidige forberedelser, kunne imidlertid verken vaktmestre eller stortingspresidenten hindre den optiske fornemmelsen av skjevhet i bildet. Dag Terje Andersen vil at kongen skal henge i vater. Rett skal være rett!

Men samtidig er gulvet i stortingsbygningen skjevt - så om kongeportrettet henger i vater, fremstår det som om bildet henger skjevt i forhold til listverket like under. Problemet var ikke løst da Bergens Tidende forlot bygningen ved 14-tiden.

Rettemann: Stortingspresident Dag Terje Andersen grep personlig inn, med vater i hånd, for å rette opp bildet av en skjev konge.
TRON STRAND