— Det er bare en liten del av havnen som er reservert småbåter. Skulle vi satt opp flere strømuttak langs Bryggen og Strandkaien, så hadde vi måttet reservere også disse områdene til småbåter. Det ønsker vi ikke, sier han.

Isaksen understreker at alle som betaler havneavgiften på 100 kroner til vaktene, får en mappe med informasjon om Bergen, der også servicesenteret er nevnt.

Markedskoordinator Helen Hovland i Bergen og Omland Havnevesen sier problemet med manglende skilting generelt sett skyldes at kommunen og veivesenet er altfor strenge.

— Men akkurat når det gjelder servicesenteret, kunne det nok vært noe bedre. Det får vi ta opp med havnedirektøren, sier hun.