Celina Thom (29) kommer syklende fra jobb for å hente Julia (2) i Nygårdsparken barnehage i Bergen. Hun jobber fulltid som kartograf hos DOF Subsea. Etter at hun fikk Julia, har hun vurdert deltidsarbeid.

— Det er som natt og dag å jobbe fulltid uten barn og med barn. Før kunne jeg jobbe overtid når det var behov. Nå har jeg dårlig samvittighet både for jobb og datteren min fordi jeg føler jeg bør bruke mer tid på begge deler, sier hun.

Mer tid med datteren

Thom har fortsatt i full jobb fordi hun ikke ønsker å gå ned i lønn, men avgjørelsen var ikke lett.

— Jeg ønsker å tilbringe mer tid med Julia. Hun legger jo seg tidlig, så det er trist at vi får så lite tid sammen, sier hun.

En Fafo-studie viser at et flertall av småbarnsmødrene i deltidsstilling valgte bort arbeid for å få mer tid til barna. 56 prosent av kvinnene med barn under 10 år oppgir barn eller barn i kombinasjon med andre omsorgsforpliktelser som hovedårsak til at de jobber deltid.

— Vi har ikke sammenliknbare tall for småbarnsfedrene, men det er få menn som jobber deltid, og av disse er det kun tre prosent som begrunner deltid med omsorg for barn, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

Utenom studenter, er det 33 prosent kvinner og seks prosent menn i deltidsjobb.

Småbarnsmoren Celina forteller at deltidsjobb ikke har vært aktuelt for mannen i huset.

— Jeg tror ikke han ønsker å jobbe deltid. Generelt tror jeg færre menn velger deltid fordi de taper mer i inntekt ved å gjøre det, sier hun.

Mødre oftere sykmeldt

Astri E. Grasdal ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen presenterte i går sin studie om sykefravær blant småbarnsforeldre. Den viste at for hvert barn en kvinne får, jo mer øker sykefraværet. Sykefraværet var størst blant mødrene i 80 prosents stilling eller mer. Samtidig viste studien at menn ikke er mer borte fra jobben når de får barn.

— Funnene gjør det nærliggende å konkludere med at det er belastende for kvinner å kombinere høy arbeidsdeltaking med omsorg for barna.

Gjennomsnittlig antall sykedager er 11 dager i året. Kvinner med barn i full jobb har 3,5 flere sykedager i snitt enn kvinner i full jobb uten barn.

Grasdal mener kjønnsforskjellene skyldes at kvinnene fortsatt har hovedansvaret i hjemmet, samtidig som stadig flere jobber fulltid ved siden av barneomsorgen.

— Mødre har redusert tiden de bruker på husarbeid, men ikke tiden de bruker på omsorg for barna. Samtidig har fedre i veldig liten grad økt tiden de bruker på husarbeid, mens tiden de bruker på barneomsorg er på omtrent samme nivå som for 20 år siden, sier hun og henviser til Statistisk sentralbyrås tidsbruksundersøkelse.

- Bør vurdere deltid

Grasdal foreslo i går i NRK at flere småbarnsmødre jobber deltid.

— Mange kvinner er flinke til å tilpasse arbeidssituasjonen til økte omsorgsoppgaver. Men stadig flere mødre jobber fulltid. Det hadde kanskje vært en idé for flere å jobbe deltid i en periode for å redusere den totale arbeidsbelastningen, sier hun.

Forskeren presiserer overfor BT at dette også er noe far kan gjøre.

At flere mødre skal jobbe deltid, er et forslag som ikke faller i smak hos likestillingsombud Sunniva Ørstavik.

— Dette er et dårlig forslag. Hvorfor skal kvinnen ta hele ansvaret på sin kappe, og gå ned i stilling og inntekt, spør hun.

— Jeg synes heller det er nærliggende å spørre om ikke fedrene bør ta mer ansvar i hjemmet, hvis det er dobbeltarbeidet som gjør småbarnsmødrene syke. Kanskje kan også arbeidsgiverne gjøre mer for å tilrettelegge for at de ansatte skal kunne kombinere jobb og familieliv på en god måte, sier hun.

Hva mener du? Si din mening under!