200 år etter at Ivar Aasen vart fødd, markerer BT jubileet med å gje ut ei rein nynorskavis.

— Vi skuldar han stor takk. Utan Aasen ville vi ha skrive halvdansk heile gjengen, skriv sjefredaktør Gard Steiro i ein kommentar med tittelen «Lenge leve spynorsken».

Steiro gjer det klart at dagens papirutgåve ikkje er eit signal om at lesarane vil finne meir nynorsk i spaltene framover, men ei påminning om at Bergens Tidende og andre institusjonar har eit ansvar for å ta vare på det språklege mangfaldet i åra som kjem.

At stuntet kan få bokmålselskarar til å setje morgonkaffien i vrangstrupen, er han førebudd på. Han peiker på at det er særleg tre emne som kan skape såkalla lesarstorm i avisa. Det fyrste er bompengar. Det andre er innvandring. Og det tredje er nynorsk.

Kva synst du om at BT gjer ut rein nynorskavis i dag?

100% NYNORSK: BT 5. august 2013