• Kortpusthet
  • Smerter i rygg, kjeve, nakke og bryst
  • influensaliknende plager (føle seg dårlig)
  • Fordøyelsesplager
  • Urofølelse
  • Tilbakevendende press i brystet (Kilde: Sigrun Halvorsen, kardiolog ved hjertemedisinsk avdeling på Ullevål sykehus og leder for hjertefondet i LHL)