Svein Harkestad fotograferte i februar noen ukjente dyrespor i snøen på Gaupås. Etter at det er kommet frem at det muligens er observert gaupe på Gaupås, lurer han på om dette kan være spor fra det store kattedyret.

Sporavstanden skal ha vært på cirka 80 cm.

– Jeg har gått der en til to dager i uken i over 20 år. Jeg har mange ganger sett spor der oppe etter hare, hunder, hjort, mår og lignende, men noe slikt som dette har jeg ikke sett før i fjor, sier Harkestad.

Trakket i egne spor

Han forteller videre at sporene krysset stien, fulgte langs en fjellnabb i svakt buet linje før de med mindre sporavstand tok seg opp en steinur og forsvant.

– Den lengste sporavstanden var i cirka en meter, men de fleste var 70-80 cm mens de minket og gikk mer i sikksakk mellom steinene der dyret hadde gått bratt oppover. Bakpotene er satt nøyaktig oppi sporet etter forpoten, og det skal ikke ha fantes noen merker i snøen etter hale som kan ha subbet nedi, sier Harkestad.

Sannsynligvis hjort

Alv Ottar Folkestad, miljøvernkonsulent og rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn har sett på bildene og konkluderer med at det sannsynligvis ikke er en gaupe.

– Jeg er overbevist om at det er hjortespor. Det er bra at han har tatt med colaflasken.

Avstanden mellom sporene ser ut til å være 80 cm, men samtidig er spirene nokså smale, ca 60-65 millimeter. Dette ligger innenfor sporbredden for en stor rev. Vanlige gaupespor er på mellom 75-90 millimeter, sier han.

Noe annet som skurrer i forhold til at dette kan være gaupe er spordybden i snøen.

– Dyret har gått dypt. Potedyr trår ikke så dypt, og har mer runde spor. mens klovdyr stikker gjennom snøen og lager lengre spor. Jeg tror det er hjortespor, sier Folkestad.

Han legger imidlertid til at det ikke er den ideelle vinkelen å ta et dyresporbilde fra, det beste hadde vært å ta bilde rett ned i sporene.

Direktoratet for naturforvaltning ber folk om å melde fra om gaupespor og har lagt ut bilder av hvordan disse ser ut.

Hva mener du? Er det gaupe som har labbet på Gaupås i vinter?

SVEIN HARKESTAD
SVEIN HARKESTAD
SVEIN HARKESTAD
Kjartan Knutsen, Statens naturoppsyn
FYLKESMANNEN I VEST AGDER
VEGARD PEDERSEN, Statens naturoppsyn