Meldingen fra samfunnsøkonomiprofessor Victor Norman var klinkende klar, Norge går mot et dramatisk underskudd på arbeidskraft, det vil ikke bedres i årene som kommer, og arbeidsinnvandring er ikke et alternativ.

— Folk er en knapphetsressurs, og det vil bli fryktelig mye verre i årene som kommer. Den kommende eldrebølgen krever omsorg, og dette er en generasjon som er vant til å ha det bra.

Les også: Han er verdensledende i robotforskning - Blir han redningsmannen for fremtidens pleiebehov?

Normenn dyrest i verden

I Norge har vi allerede verdens dyreste arbeidskraft, og det koster mer for hvert årsverk enn noe annet land i verden. Samtidig som Norge flommer over av penger er det nesten ikke mulig å få fatt i et ekstra årsverk selv om man vil. Problemet ligger, i følge Norman i at den teknologiske utviklingen foreløpig har vært fokusert på vareproduksjon.

-Det er i vareproduksjonen at den teknologiske utviklingen har vært mest lønnsom. Det har blitt billigere å produsere dingser, men ikke arbeidskrevende tjenester, forklarer han.

I følge beregninger mener han å vite at den fremtidige befolkningen i Norge vil deles inn i tre like store bolker. En tredel er pensjonister med høye krav til pleie og komfort, en tredel er høyt utdannede mennesker i ikke-manuelt arbeid, og den siste delen er de uten høyere utdanning ansatt i tjenesteproduksjon av ulikt slag. Det holder ikke. Selv ikke med arbeidsinnvandring.

-Antar man at 500 000 øst- europeere ønsker å arbeide i Norge nå, så vil de etter våre beregninger, likevel ha tatt igjen Norges lønnsutvikling før behovet er på topp. Da vil denne mengden som ønsker å arbeide her avta.

-Jeg ville ikke satset min rødvinsservering på arbeidsinnvandring for å si det slik, konkluderer Norman.

Flere statlig ansatte

På toppen av det hele er det staten som har ansvar for de viktigste tjenestene her i landet, dermed må flere jobbe i denne sektoren. I følge beregninger han legger frem vil det i 2060 være behov for at 40% av arbeidsstyrken er statlig ansatte. Med de skatteøkningene noe slikt vil medføre.

Foreløpig har man frigjort arbeidskraft fra vareproduksjon og flyttet denne til tjenesteproduksjon, men vi er nå på et punkt hvor det ikke er så mye igjen å frigjøre. Håpet er å snu den teknologiske uttellingen mot tjenester. Og disse må være individrettet.

-Fru Olsen på gamlehjem må løftes og mates, og ikke på samme måte som fru Hansen, dette gjør at man nå må kunne tilpasses hver enkelt situasjon.

Én utvei

Norman ser bare én utvei for å unngå et ekstremt skattenivå.

-En eller annen form for robotisering er eneste løsningen.

Og det skal heller ikke så mye til:

-Hvis vi med teknologiske hjelpemidler kan få en 79-åring til å bo hjemme i bare et år til, vil det kunne hjelpe enormt.

Hva tror du? Bruk kommentarfeltet under?

FREMTIDENS PLEIER? Denne roboten er produsert i Japan og forsterker menneskers funksjoner, som for eksempel løfteegenskaper.
Robotene er bygget spesielt for helse- og pleiesektoren.
VIL BLI AVHENGIGE: Victor Norman tror vi i fremtiden vil bli avhengige av en form for robotisering for å ta vare på de eldre.
Sunde, Helge