I Dolviken på Søreide har syklister og gående fått hvert sitt felt å boltre seg på. Den nye gang— og sykkelveien er en del av Ringvei vest-utbyggingen og fungerer ifølge beboere i området utmerket.

Og det er slike veier blant andre Reidun Instanes, leder i gang og sykkelgruppen i Bergensprogrammet for Statens vegvesen, vil ha også andre steder i Bergen og omegn.

— Det er det som er målet vårt. I Dolviken er det kun en malt stripe mellom feltene. Vi ønsker en skråkant i tillegg, slik at fortauene er litt høyere enn sykkelfeltet. Undersøkelser fra Sverige viser at skråkanten fungerer bedre, sier hun.

Flere syklister i gatene

I vår ble en egen sykkelstrategiplan vedtatt for å få flere syklister i gatene. Her er noen av grepene:

  • Det skal etableres 1500 sikre parkeringsplasser for sykler bare i sentrum. I tillegg planlegges det flere ute i bydelene.
  • Innen utløpet av 2019 skal andelen arbeidstakere som sykler til jobben opp til 10 prosent. I dag er den på fire prosent.
  • Byens hovedrutenett for syklister skal ferdigstilles i perioden. Det betyr samlet 50 kilometer ny sykkelvei før 2019 er passert, eller fem kilometer årlig (mot tre kilometer til nå).
  • Skille syklende og gående i større grad enn i dag. Hovedrutene skal legges til rette for en fart på 30 kilometer i timen.

Se det nye hovedrutenettet her.

Store utfordringer

Nå må bare handlingsplanen som skal hjelpe til å realisere denne planen vedtas av politikerne.

— Vi håper vi får den av gårde til politikerne i løpet av en tre ukers tid, sier Rune Herdlevær, fagsjef for Transportplaner i Etat for plan og Geodata i Bergen kommune.

— Det å få etablert nye og bedre sykkelveier er et kontinuerlig arbeid. Det pågår hele tiden og denne planen skal hjelpe oss å strukturere dette arbeidet, sier han.

Instanes i Statens vegvesen sier at Bergen i dag har mye gang— og sykkelvei som er tilpasset et lite tettsted.

— Vi har ikke bygd ut gang- og sykkelvei for en by i Bergen. Vi trenger å separere gående og syklende slik at gangtraseer vil bli fri for syklister og syklistene får eget felt å sykle i, sier hun.

Også Osbanetraseen, som bt.no omtalte mandag, er inne på planen.

— Slik det er nå har syklistene neste tatt over veien. Men jeg er redd det må en reguleringsplan til for å få ting til der. Vi må blant annet erverve en del grunn for å få veien delt mellom syklende og gående, sier hun.

- Må satse på sykkel

Nå håper Instanes at politikerne vedtar handlingsplanen raskt og at det virkelig er en politisk vilje til å gjøre noe med sykkelsituasjonen i Bergen.

— Jeg tror mange flere hadde syklet dersom det var tilrettelagt for syklister.

— Men skal vi nå målene og få på plass sykkelnettet, må vi gjøre en del tiltak. Blant annet trenger vi mer personell og så må vi velge å satse på sykkel, sier hun.

Er dette løsningen? Si din mening her.