— Vi er veldig stolt av å være en liten barnehage der alle ansatte kjenner alle barna og foreldrene kjenner oss. Vi har jobbet mårettet med språkopplæring og barns utvikling generelt og vært veldig tydelig på å gi foreldrene god informasjon, sier styrer Laila Fitje, som har jobbet i Sletten barnehage siden 1990.

Hun styrer den aller beste kommunale barnehagen i Bergen kommune. Den ligger i Årstad bydel og har fått svært så gode tilbakemeldinger fra foreldrene.

På en skala fra 1 (lavest) til 6 (høyest) er foreldrene i denne barnehagen så fornøyde at de har gitt 5,8. Sletten barnehage har 47 barn fordelt på tre avdelinger, og 31 av barna er fra Irak og Somalia.

Åsane beste bydel

Ifølge brukerundersøkselsen, er det foresatte i Åsane som i gjennomsnitt er mest fornøyd med barnehagetilbudet (snitt 4,8).

Barnehagene i Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen og Årstad ligger på nivå med gjennomsnittet på 4,7. Barnehagene i Årstad lå lavest i 2010, men har gått frem med 0,2 poeng. I år er det foresatte til barn i Ytrebygda som er minst fornøyde (snitt 4,5).

Byråd for barnehage og skole, Filip Rygg (KrF), er strålende fornøyd med Sletten.

— Det er et helt enestående resultat for Sletten barnehage. Det er helt unikt at foreldrene har meldt så bra tilbake. Og æren for dette skal styreren, de ansatte, renholderen og vaktmesteren ha, ikke jeg. Jeg er bare så heldig at jeg får presentere resultatene, sier Rygg.

I dag overleverte han blomster til styrer Laila Fitje og med et smil kunne han fortelle at dette besøket hadde han gledet seg til lenge.

— Her har de brukt brukerundersøkelsen på en helt perfekt måte. Hensikten er å ta utgangspunkt i undersøkelsen og hele tiden vite hvor man har forbedringspotensiale og jobbe med det. Akkurat det har de gjort her, sier Rygg.

Her kan du se hele undersøkelsen.

Representativt?

Sletten barnehage har totalt et snitt på 4,9 i brukerundersøkelsen som Bergen kommune har fått utført. Det er TNS Gallup som har utført undersøkelsen, og de har spurt ca.1500 tilfeldig valgte foreldre i alle de kommunale barnehagene.

Det betyr at de foresatte til 15 av de 47 barna i Sletten barnehage er blitt spurt.

- Hvordan kan du være så sikker på at dette er representativt for hele foreldregruppen?

— Jeg er ikke bekymret for dette. Tallene for Ny Krohnborg var ikke gode nok fordi man hadde for få svar, så de har vi heller ikke med i undersøkelsen. Jeg stoler på at TNS Gallup har gjort en grundig jobb og her er ingen vesentlige endringer verken opp eller ned fra i fjor. sier Rygg.

Trivsel for store og små

I mars ble Sletten barnehage kåret til Bergens trivselsbarnehage. Målrettet jobbing med arbeidsmiljøet siden 2004, hadde gitt resultater.

— Når vi har ansatte som trives, blir også tjenesten vi tilbyr bra. Høy trivsel fører også til lavt sykefravær. Det er derfor viktig at vi lærer av de beste, sa Rygg til bt.no da.

Han ser en helt klar sammenheng mellom trivsel blant de voksne og et godt tilbud til barna og deres foreldre.

— Det at ansatte trives vil smitte over på barna og kvaliteten på tilbudet. Her er de veldig gode på språk, en eksempelbarnehage for andre. Barn kan gå mange år i barnehage uten språkutvikling dersom man ikke er bevisst nok. , sier Rygg.