Denne ukens ukjente bilde vet vi heller ingenting om, bortsett fra at det stammer fra den samlingen som Helge Sunde og Torgeir Foss samlet inn for mange år siden.

Bildet som viser en hel del personer oppstilt utenfor et våningshus er trolig fra 1920-tallet. Landskapet i bakgrunnen minner meg om Ulvesæter (Ulset). Kan det være et av de gårdshusene på Ulvesæter (Ulset) som nå er revet? Kjenner noen av våre lesere igjen huset eller disse menneskene?

Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen .

Samler til Åsane-bøker

Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd holder fortsatt på med en storstilt innsamling av bilder fra Åsane. Noen av bildene som blir innsamlet er og vil bli brukt i det lokalhistoriske verket som skal utgis. Det første bindet er allerede gått i trykken!

Det er fortsatt noen bilder vi har for lite informasjon om, så her håper vi publikum kan hjelpe oss. Vi vil derfor ukentlig legge ut et bilde som vi ønsker opplysninger om.

Lenker:

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Besøk Åsane Historielag her

Aktuelle lenker på Bt.no/asane:

Samler Åsane i bilder

Åsane får nytt historisk verk

Ukens ukjente bilder