HVEM: Olav Roald Hansen

YRKE: Produktdirektør i forsknings— og konsulentselskapet GexCon AS, som har hovedkontor i Bergen. Selskapet har kompetanse på gassutslipp og brann- og eksplosjonssikkerhet.

- Hva er naturgass?

- Naturgass er de lette komponentene i fossilt brennstoff. Du finner det blant annet sammen med olje som ligger under havbunnen, men det finnes også i fjell og gruver. I mange land, som for eksempel Algerie, hentes naturgass opp fra bakken. Slik gass har oppstått gjennom nedbryting av døde planter gjennom millioner av år. Naturgass er 45 prosent lettere enn luft, og vil derfor stige relativt fort til værs når den blir frigitt.

— Hva brukes det til?

[No available link text]- Det har veldig mange bruksområder. Naturgass kan blant annet brukes til oppvarming og som drivstoff til kjøretøy. Det anses gjerne for å være litt mer miljøvennlig enn vanlig fossilt brennstoff, siden forbrenning av naturgass fører til lavere utslipp av CO2 og gir mindre NOx. I tillegg er det mer energieffektivt å bruke gass direkte til å varme vann, enn når man bruker gass til å lage elektrisitet, for så å varme opp det samme vannet.

— Hvor utbredt er naturgass i de norske hjem?

- I Norge er det ikke fullt så vanlig å bruke naturgass som hovedenergikilde, siden vi tradisjonelt sett alltid har hatt billig og tilgjengelig elektrisitet. Derfor har vi heller ikke utviklet så mye infrastruktur som er tilrettelagt for gass. Men det er veldig mange andre land som bruker gass i stedet for elektrisitet som oppvarmingskilde. Store, europeiske land som England, Italia og Tyskland har brukt gass lenge. I tillegg til USA, selvsagt, hvor dette er svært utbredt.

— Hva skal til for å antenne slik gass når det oppstår lekkasjer?

- Det er veldig lite som skal til. I teorien kan statisk elektrisitet være nok. Den minste lille gnist kan fort føre til at gassen antennes.

— Og hva skjer når gassen først er antent?

- Da blir det enten en eksplosjon, eller det vi kaller "flash fire", etterfulgt av en vedvarende jetflamme. Denne kan, avhengig av hvor mye gass som antennes, bli til alt fra en liten stikkflamme til mer enn hundre meter høy. Dersom slik gass antenner inne i et hus, kan den påfølgende eksplosjonen fort blåse i filler hele huset.

— Er det da trygt å bruke gass som energikilde til oppvarming i private hjem?

- Ja, det vil jeg si. Men det krever at den enkelte setter seg godt inn i hva som kan gå galt, og hva man skal gjøre om man mistenker at noe er galt. Godt vedlikehold og gode sikkerhetsanordninger er en forutsetning. Det skjer jevnlig uhell i England og USA, hvor vi har vært involvert i ulykkesgranskinger, men da har det ofte vært snakk om gamle og dårlig vedlikeholdte rørledninger. En enda større sikkerhetstrussel er feil ved apparater eller ventilasjon, som kan gi dannelse av svært giftig kullos.

Olav Roald Hansen