Envakker, hvit bark bader seg i sol på Bradbenken. Ingenting spesielt med det.Men den ørnen i baugen og det tyske flagget i hekken avslører at det er noe somskurrer for våre bergenske øyner.

På«Statsraad Lehmkuhl»s faste plass ligger en helt annen bark. Det er tyske «GorchFock» som er på besøk. Det tyske skoleskipet er på sin årlige vårturné iNordsjøen.

DER ADLER: Det er noe ubestridelig tysk ved havnens besøkende onsdag.
Roy Ellingsen

-Vi har et fast mannskap på 150 personer og i tillegg 45 underoffiserer underopplæring, sier kommandør Nils Brandt, skipssjef om bord i det stoltemarinefartøyet.-Vi er veldig stolte over å bruke «Statsraad Lehmkuhl» sin faste plass i Bergenhavn. Det er veldig sterke bånd mellom «Statsraad Lehmkuhl» og «Gorch Fock». Da«Gorch Fock» ble totaloverhalt i 2000-01, var «Statsraad Lehmkuhl» leid inn somerstatter. Den var vikar for oss da, og nå gjør vi et lite gjestespill somvikar for den, sier Brandt og ler.

I Bergen til fredag

Dekommende underoffiserene har et fire ukers tokt som del av sin utdannelse. Hverhøst reiser «Gorch Fock» fra sin base i Kiel til sørlige farvann. Over tremåneder lærer de opp offiserer i livet om bord i en seilskute.

-For mannskapet under opplæring er havnebesøkene på veien viktig. De tenker myepå neste havn. Få har vært i Bergen før, så dette har de gledet seg veldig til.Etter to dager her seiler vi videre til Edinburgh fredag, sier Brandt.

HØYREIST: «Gorch Fock» får de fleste til å føle seg liten, bare spør gamle «Beffen».
Roy Ellingsen

Innseilingentil Bergen er verdensberømt, og Brandt avslører at offiserene om bord hargledet seg til den.-Det var fantastisk! Å entre Bergen i dette fantastiske været gjorde det jo barebedre. Det var ingen av oss som hadde forventet å få så flott vær i Vest-Norge,sier Brandt.

Profesjonell marine

Tysklandhar ikke lenger verneplikt, så mannskapet består av profesjonelle sjøfolk,offiserer og noen under utdanning. Skipssjef Brandt har seilt på de fleste avDen tyske marinens fartøyer.

-Å være befal på et skoleskip er helt annerledes det å jobbe på en fregatt ellerubåtjeger. Der har du utelukkende med profesjonelle å gjøre. Her er jeg mer somen rektor. Noen ganger er det nesten som å lære noen å gå, sier Brandt ogsmiler. Han gjør det nesten hele tiden.

«Nytt» seilskip

«GorchFock» ble bygget i Hamburg i 1958 og er søsterskip av et skip bygget med sammenavn i 1933. Den opprinnelige «Gorch Fock» har besøkt Bergen med både sovjetiskog ukrainsk flagg under navnet «Tovarisj». Tyskland mistet alle sine skoleskipsom krigserstatning i 1945 og måtte begynne på nytt.

-Det var en stor debatt i Tyskland om man trengte seilskip som skoleskip. Etterat barken «Pamir» gikk ned ved Azorene i 1957 ble det besluttet at nye «GorchFock» skulle bygges ekstra sterkt, ekstra sikkert. Vi har seilt i orkan styrke,og det går fint, sier Brandt.

«GorchFock» var en tysk forfatter. Han døde i slaget ved Jylland i 1916.

«Statsraad Lehmkuhl» er akkurat nå på Shetland.