• Dette er den fjerde campen jeg er med på i år og jeg storkoser meg.

Det sier 18 år gamle Mette Larsen fra Danmark som sammen med seks andre er på BioMedCamp i Bergen. Mette Larsen er med i Ungdommens naturvitenskapelige forening i hjembyen og har bestemt seg for å satse på biologi når hun er ferdig med skolen neste år.

Det er åttende året det er en slik samling for unge blivende forskere i Bergen. Leiren arrangeres av Forbundet Unge Forskere. Hensikten er å få ungdom interessert i biologisk eller medisinsk forskning, eller å holde på dem som allerede har bestemt sin løpebane.

Leiren startet søndag og avsluttes lørdag. Denne gang er det bare syv ungdommer med, i fjor var det 14 som er omtrent så mange en kan klare. Årsaken til det lave antallet i år er ikke manglende interesse, men at flere måtte melde avbud av ulike årsaker.

Nysgjerrig

Tre av deltakerne kommer fra Danmark, to fra Sverige og to fra Norge. De er i aldersgruppen 16 til 19 år og går enten på videregående skole eller er akkurat ferdige.

— Du trenger bare å være nysgjerrig på hva biologisk eller medisinsk forskning er for å melde deg på. Du behøver for så vidt ikke noe basiskunnskap om emnet heller. Men vi håper at deltakerne blir såpass inspirert etter campen at de vil gå inn på denne banen, sier leder for leiren i Bergen, Maria Mellemstrand til Bergens Tidende.

Hun kommer fra Klepp på Jæren og studerer medisin i Bergen på andre året. Hun var selv deltaker på campen i 2003 og har ledet opplegget i Bergen siden.

De som er med på BioMedCamp 2006 betaler i utgangspunktet reise og opphold selv, men flere har fått stipend til kurset eller får utgiftene dekker på annen måte. De bor på Kronstad skole under Bergensoppholdet og slipper forholdsvis rimelig fra det.

Banan-DNA

Da vi besøkte campen på Bygg for biologiske basalfag (BBB-bygget) på Haukeland, var den ene gruppen ute for å samle planter for å finne slektskapsforhold mellom dem, mens «vår» gruppe var travelt opptatt med å trekke ut DNA fra bananer! De hadde også satt mainepefrø i ulike mer eller mindre giftige vekstmiljøer for å se hva frøene tålte. Noen ble dyrket i sprit, andre i cola og atter andre i ulike former for forurenset vann.

— Man behøver ikke gjøre forskning til noe mystisk. Tidvis kan det bli mye arbeid på laboratoriet, men vi har da vært utendørs også, sier gruppeleder Anne-Christine Knag (23).

Hun tar for øyeblikket mastergrad i kystforvaltning i Bergen og leder entusiastisk laboratoriearbeidet. Gruppedeltakerne var Henriette Dalby (19) fra Gjøvik, Karsten Kirste (17) fra Eidsvoll, Anahita Mobargha (18) fra Sverige og danske Mette Larsen (18).

Interessen skal opp

Den biologiske og medisinske forskningen har vært nede i en bølgedal de siste årene. Det har vært vanskelig å få nok midler til forskning på disse feltene og interessen for å drive forskning har vært laber. Samtidig har det vært en nedgang i antall elever som har realfag som fordypning i den videregående skolen. Dermed kan også fremtiden for den biologiske og den medisinske forskningen se noe mørk ut.

BioMedCamp er et forsøk på å endre dette bildet. Leiren er en av tre sommerleire under Forbundet Unge Forskere. Den ble startet av tre medisinstudenter ved Universitetet i Bergen i 1999 og er blitt arrangert i Bergen i begynnelsen av august hvert år siden. I år har de to gruppene jobbet med små forskningsprosjekter og på slutten av leiren skal de presentere prosjektene sine for hverandre. I tillegg til gruppearbeidene er det foredrag med noen av Norges fremste forskere.