GARD STEIRO gard.steiro@bt.noStillaset var over ti meter høyt, men ikke festet til veggen.Bergen byrett mener entreprenøren, Berland Bygg AS, har brutt arbeidsmiljøloven. Selskapet fikk en bot på 50.000 kroner og må i tillegg dekke saksomkostninger på 10.000 kroner. Det var den 8. januar i 1999 to ansatte i firmaet fikk i oppdrag å demontere et stillas i Vadmyrveien i Loddefjord. De to mennene stod på en plattform ni meter over bakken da stillaset løsnet og falt i bakken. Begge montørene ble skadet i fallet. Den ene pådrog seg bruddskader i ryggen og en punktert lunge. Han var sykemeldt i ett år etter ulykken og er nå på attføring.I instruksen for bruk av denne typen stillas går det frem at tårnene skal forankres til veggen. Styreformann i Berland Bygg AS, Harald Bjarne Berland, uttalte i retten at denne instruksen ikke kunne tolkes bokstavelig. Han mente at det måtte være rom for individuell risikovurdering ved demontering av stillaser. Retten var uenig i styreformannens tolkning av instruksen. I dommen heter det at sikkerhetskravene som er angitt i Arbeidsmiløloven ikke er blitt overholdt.Berland Bygg AS ble også dømt for ikke å ha gitt de to stillasmontørene tilstrekkelig opplæring.Etter arbeidsulykken ga politiet entreprenøren en bot på 25.000 kroner. Denne nektet Berland Bygg AS å godta. Byretten valgte å doble boten til 50.000 kroner.Bergens Tidende forsøkte i går uten hell å få en kommentar fra styreformann Harald Bjarne Berland. Det er ikke klart om firmaet vil anke dommen.