Entreprenøren Robert Kaastad sier han fortsatt har nesten 200.000 kroner til gode. Pengene skulle ha dekket stein, sprengning og grunnarbeider på tomtene i Hegglandsdalen.

— Jeg har selv leid inn folk som har fått betalt av meg, sier han.

Kaastad, som nå har levert inn en politianmeldelse, er langt fra den eneste som fortsatt venter på oppgjør.

Per-Arne Wiesner var den første som arbeidet på tomtene. Han har fått utbetalt vel 70.000 kroner, men mener han fortsatt har 40.000 kroner til gode.

— Det var mye rot med papirene og de hadde heller ikke ordnet gravetillatelse. Jeg har purret, men nå har jeg fått nok. Jeg har sendt beløpet til inkasso.

«Investor uteble og kassebeholdningen er null», skriver Sund i en e-post til BT. Han skriver at han ikke kjenner til at den ene kreditoren har gått til anmeldelse.