Bygårdene fra tidlig 1900-tall er regnet som verneverdige av byantikvaren, men eiendomsutvikler Ib Jensen ønsket å rive dem for å bygge et nytt leilighetsbygg.

Jensen har i sin klage hevdet bebyggelsen bærer preg av forfall og slum, og at det er registrert sopp i alle de tre eiendommene. Etter å ha vært på befaring og møtt både Jensen og naboene, avslo komiteen utbyggers klage. Også Arbeiderpartiet, som tidligere ville rive, snudde i saken.

Pensjonert professor i kunsthistorie, Per Jonas Nordhagen, mener et nei til riving kan innebære en ny politikk overfor murleiegårdene fra slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tall.

– Tidligere har utbyggere fått lov til å rive det de ønsket på Nedre Nygård. Dette kan signalisere bedre vern for denne typen bylandskap, har Nordhagen sagt til BT.

Les også: Ap åpner for å rive bygårder

Bør det bli gitt tillatelse til riving? Bruk kommentarfeltet!