Det gjør at ordningen nå gjelder alle barn som kommunens barneverntjeneste har plassert i institusjon, det være seg kommunal, fylkeskommunal eller statlig, eller i fosterhjem i tiden 1954 – 1980.

Erstatningsordningen blir også forlenget. Ny frist for å søke erstatning er 30. juni 2008.

Kristian Helland (KrF) mente at bystyret nå tar et moralsk ansvar og gir en unnskyldning til de som har vært utsatt for overgrep.

– Jeg er stolt over bystyret, sa Ragnhild Hedemann (SV).

I en merknad fra samtlige gruppeledere i bystyret bes byrådet vurdere om hensynet til at søkerne har blitt skadelidende på grunn av mangelfull skolegang, er ivaretatt i erstatningsordningen.