På Venstres nominasjonsmøte på Kokstad, ble Terje Breivik i dag klappet til topps på Hordaland Venstres nominasjonsliste. Fire år etter at sambygdingen, Lars Sponheim, forlot Venstre og partipolitikken, ønsker Terje Breivik å få Ulvik og Hordaland representert på Stortinget igjen.

Venstres tidligere generalsekretær og nåværende nestleder ble valgt med akklamasjon. Han var ubestridt.

I sin tale til nominasjonsmøte la Breivik vekt på særlig tre ting, klima/miljø, kunnskapspolitikk og næringspolitikk. Førstnevnte med Bergen og Hordaland som motor i fremtidens rene alternative energibatteri, sistnevnte med fokus på Hordaland som verdiskapningsfylke.

I kampvotering om 2. plassen vant bystyrerepresetant i Bergen, Åsta Årøen, med stemmetallene 75-26 over bystyrekollega Idun Bortne. 3. plassen ble kapret av Mathias Fischer i en tett kampvotering mot Synnøve Handeland.