Et enstemmig bystyre i Bergen vedtok i ettermiddag en uttalelse om Nathan Enshete. Syvåringen og familien må ut av Norge innen 16. mai, har Utlendingsnemnda bestemt.

— Det er bare unntaksvis at bystyret i Bergen blander seg inn i asylpolitikken. Men vi har et ansvar for å verne våre borgere. Nathan er oppvokst i Norge, og er en fullverdig bergenser. Han og familien hans er en ressurs for lokalsamfunnet. Vi mener denne utvisningen bryter med utlendingsloven, der det åpnes for å gi opphold for mennesker med særlig tilknytning til riket, sa Høyres gruppeleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) da hun leste opp uttalelsen.

I uttalelsen heter det at bystyret motsetter seg tvangsutsendelsen på det sterkeste.

«Det er maktpåliggende for bystyret å vedta den sterkeste form for protest vi harmulighet til», heter det.

Uttalelsen ble vedtatt enstemmig, og med applaus.