Eva tilbragte timene på ungdomsskolen i enerom med en lærer. I friminuttene ble hun stående som en taus tilskuer når de andre elevene snakket sammen.

— Det var forferdelig tøft. Jeg falt utenfor fordi jeg ikke forsto hva de andre sa. Det var så ensomt, sier Eva, som vokste opp i Rosendal. Hele barneskolen og store deler av syvende klasse gikk den sterkt tunghørte jenten på vanlig skole sammen med hørende elever.

Hun skulle være integrert, men var det bare på papiret.

Orket ikke mer

Lærerne skjønte ikke problemene den stillferdige, pliktoppfyllende tenåringen slet med.

— Det verste var da en lærer sa foran hele klassen at jeg kunne nok høre hvis jeg ville. Slike holdninger smitter jo over på hele klassen, sier Eva.

Hun ble mer og mer ensom.

— Jeg mistet selvtilliten, og hadde selvmordstanker. Jeg ville beskytte foreldrene mine, så jeg fortalte dem ikke hvor ille jeg hadde det. En dag bestemte jeg meg for å gjøre slutt på alt. Jeg gikk fra skolen for å ta livet mitt, men heldigvis møtte jeg mormor på veien. Hun tok meg med hjem, og jeg brøt sammen og fortalte hvordan jeg hadde det.

Lettere med tegnspråk

Eva ble flyttet til Hunstad, en internatskole for døve elever. Skolegangen ble lettere, men fortsatt var det vanskelig.

— Jeg var for tunghørt til å fungere sammen med hørende barn, men hørte såpass at jeg falt utenfor i forhold til de døve barna. Først i tiende klasse følte jeg at jeg var en av dem, og da hadde jeg et fint år på skolen, sier hun.

Hun fullførte videregående på døveskolen Bjørkåsen, og jobber i dag på aldershjemmet Konows senter. Til høsten skal hun videreutdanne seg.

— Først da jeg lærte tegnspråk forsto jeg hvor mye jeg hadde gått glipp av. Med tegnspråk kunne jeg for første gang i livet delta i diskusjoner. Tidligere hadde det vært umulig for meg å oppfatte hva folk sa når de ble ivrige og snakket i munnen på hverandre, sier Eva.

Eva har lagt den tunge skoletiden bak seg. Nå har hun et godt liv med samboer og to små barn på Ågotnes.

— Jeg tok frem de vonde minnene da jeg for en stund siden holdt foredrag for en gruppe foreldre med døve eller tunghørte barn. Det var sterkt å huske hvor ensom og isolert jeg var. Derfor er det så viktig at tunghørte barn lærer tegnspråk i tillegg til tale, sier hun.

TEGNSPRÅK VIKTIG: Det er viktig at tunghørte barn lærer tegnspråk i tillegg til tale, mener Eva Vågen. I dag jobber hun på aldershjem og fungerer utmerket.<br/>Foto: VEGAR VALDE