Andre grupper vil få et kønummer som skal gjelde fra den dagen foreldrene søker plass i byens barnehager.

Det blir etter alt å dømme endringene fra nyttår i barnehagene i Bergen. Onsdag neste uke legger oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit trolig frem sin innstilling for byrådet.

Skulle vært likt for alle

— Det blir innstramminger i forhold til dagens regler. Forutsigbarheten for foreldrene blir større, er alt Hans-Carl Tveit vil si om de nye kriteriene for inntak til barnehagene.

Med dagens system stiller seks grupper barn før alle andre i barnehagekøen, og det er ingen kønummerordning. Med rundt 2000 barn i kø til enhver tid, kommer det mange fortvilte telefoner til barnehagestyrere og barnehageservice i Bergen kommune.

Historiene om foreldre som kler opp poden og går på smiskerunder til byens barnehager, er mange.

Etter det Bergens Tidende erfarer har det kommet sterke reaksjoner etter at en arbeidsgruppe i vår foreslo å kutte ut prioriteten til flere av gruppene, som fremmedspråklige og enslige forsørgere. De skulle med dette forslaget stille likt med alle de andre.

Får lov å klage

Nå ser det ut til at barn av enslige forsørgere, syke foreldre og nyankomne flyktninger likevel får plass fremst i køen. Men kravene til dokumentasjon av behov vil bli mye strengere enn i dag.

Den nye ordningen skal tre i kraft fra nyttår, og hovedopptaket blir i mars. Det vil også bli suppleringsopptak.

Så snart foreldre har fått personnummer til barnet, kan de søke plass i barnehagen.

Sivilombudsmannen har tidligere kritisert Bergen kommune fordi foreldre ikke har klagerett når de får nei til plass.

— Det har vært viktig for meg at foreldre får klageadgang med det nye opptakssystemet, sier Tveit.