JULIA S. PERELSTEINBJØRN ERIK LARSEN (foto)

— Samfunnsvitere gjør ofte lite for å skaffe jobb før de er ferdige. Deretter tenker de: «Hva skal jeg gjøre nå?», sier Bjørn Alsterberg.

Som partner i rekrutteringsselskapet Upsource skaffer han folk til stillinger innen IT, finans, markedsføring og ledelse.

En ekstra muskel

Hodejegeren hevder at det finnes et enormt behov for akademikere i næringslivet.

Initiativet mener han likevel må komme fra den enkelte student og ikke fra arbeidsmarkedet.

— Hva slags bakgrunn du har spiller ikke så stor rolle, sier Alsterberg.

— Vi ser etter folk med entusiasme, gode karakterer og evne til å lære raskt.

Selskapet hjelper bedrifter med å velge ut aktuelle folk til ledige jobber, og skaffer årlig rundt 200 kandidater.

— Vi fungerer som en ekstra muskel for dem som trenger oss, sier Alsterberg.

— Men hvis du studerer litteraturvitenskap er det kanskje ikke så nærliggende å se etter jobber innen IT og finans?

— Jo, det er for eksempel behov for folk som kan kommunisere godt og skrive.

— Gi meg en litteraturviter med karakteren A og en utadvendt profil, så skal jeg nok finne en jobb, sier Bjørn Alsterberg.

Ingen klare mål

På en benk ved universitetet sitter tre studenter på lavere grad.

— Jeg går på sosiologi og får alltid høre at det ikke finnes jobber, sier Anne Østebø Mevatne.

Studiekameratene Endre Kvam på psykologi og Hanne Lien Bjelke på kunsthistorie vet heller ikke hva de skal bli.

— Det stemmer nok at mange ikke tenker så mye på karrieren mens de studerer, sier Endre.

Studentene mener imidlertid at de vil bli mer bevisst på karriere når de etter hvert begynner på mastergrad.

— Næringslivet vil nok ikke spørre oss om det vi har lest, men kanskje vår evne til å se og løse problemer kan bli nyttig, sier Anne.

Vil ha bred tenkning

Ivar Borge er partner i rådgivningsenheten til PriceWaterhouseCoopers AS (PWC).

— Som verdens ledende selskap innen revisjon og rådgivning er vi opptatt av å tilby bred kompetanse, sier han.

Selv om flertallet av de ansatte er siviløkonomer, finnes det også statsvitere og folk med IT-bakgrunn fra Universitetet i Bergen.

Ansatte i PWC jobber blant annet med prosjekter der man må utfordre dagens tenkning.

— Ofte er det behov for å kunne se nye løsninger. Når vi jobber mot bestemte bransjer hender det også vi trenger folk med spesialkompetanse.

— Har dere plass til humanister også?

— Vel, utdannelse innen kunst og litteratur vil ikke selskapet trenge med det første.

TAR DET SOM DET KOMMER: Utenfor Samfunnsvitenskapelig fakultet sitter studentene Anne Østebø Mevatne (21), Endre Kvam (22) og Hanne Lien Bjelke (21). De har ikke bestemt seg for hva de skal bli.