Utsendingene fra Utenriksdepartementet og FN-sambandet tiltrakk seg et overraskende stort publikum da de i går skulle informere bergensstudentene om jobbmuligheter i FN og andre internasjonale organisasjoner.

Så stort var oppmøtet at flere måtte snu i døren på Studentsamskipnadens kantine i Christies gate. Inne satt de interesserte som sild i tønne for å høre på blant andre personaldirektør Cecilie Landsverk i UD og Arne Øi, som er leder for FN-sambandet i Bergen.

Studentene selv hadde ingen problemer med å forklare hva som tiltalte dem.

— For meg er det muligheten til å flytte ut av Norge og jobbe med noe som ikke bare dreier seg om penger, sier mediestudent Svein Vathne. FN-sambandet har sitt fokus på nord-sør-spørsmål, menneskerettigheter, barnekonvensjonen og internasjonale spørsmål. Foruten Landsverk og Øi, orienterte også Olav Bergtun i UDs rekrutteringsavdeling og FN-sambandets Jostein Kobbeltvedt.

Møtet skjedde i regi av FN-sambandet i Bergen og Karrieresenteret ved Universitetet i Bergen.