JOHN LINDEBOTTEN

Det sier administrerende direktør Tore Skulstad i Bro— og Tunnelselskapet. Høyres Hans Edvard Seim er fullstendig enig med Skulstad.

— For dem som kjører med brikke, og det er nesten 90 prosent av bilistene, betyr det bare at gjennomsnittlig betaling for passeringer i bompengeringen øker fra dagens 6 kroner og 80 øre til litt over 9 kroner. I dette snittallet er alle kjøretøykategorier medregnet. Det betyr at gjennomsnittlig betaling for personbiler med brikke ikke blir stort mer enn 8 kroner, opplyser Tore Skulstad.

Musikk

Han presiserer at 6 kroner og 80 øre er bompengeselskapets inntekt for hver enkelt passering med brikke i bompengeringen, enten man betaler eller ikke. For betalte passeringer er laveste gjennomsnitt 7 kroner og 50 øre.

— Dette er musikk i mine ører, sier Høyres talsmann i samferdselssaker, Hans Edvard Seim. - Bompengeinntektene i Bergen må økes med 30 prosent. 30 prosent oppå 7,50 blir 10 kroner. Som vanlig borger vil jeg mye heller betale 10 kroner i bompengeringen enn å se nye bomstasjoner dukke opp både her og der. - Vi var nok litt for raske på labben før jul. Men da hadde vi ikke den informasjonen som BT nå har fått fra Skulstad, sier Hans Edvard Seim.

Stoppet i komiteen

Før jul gikk partiene bak Bergensprogrammet inn for at nye bomstasjoner skulle sørge for merinntekt i bompengeringen. Takstene skulle ikke økes.

For knappe to uker siden fremmet byrådet under Monica Mæland, (H) et forslag om å sette opp til sammen åtte nye bomstasjoner, samt å utvide bompengeordningen til å gjelde 365 dager i året.

På møtet i komité for miljø og byutvikling torsdag kveld sørget Seim og resten av Høyres gruppe, pluss KrF, for at byrådets forslag om i alt åtte nye bomstasjoner ikke kommer videre til bystyret. Seim innrømmet åpent at han hadde fått kalde føtter etter at byrådets forslag førte til kraftige reaksjoner blant vanlige Høyre-folk.

Ap strekker seg langt

Arbeiderpartiets Anne-Grete Strøm-Erichsen, som er leder i komité og miljø og byutvikling, er derimot lite begeistret for Seims inngripen torsdag kveld.

— Jeg reagerer sterkt på Høyres vingling i denne saken. Før jul sto alle partiene som er med på Bergensprogrammet bak vedtaket om å øke inntekten ved hjelp av nye bomstasjoner. Det ble også vedtatt at takstene ikke skulle økes. Byrådet fremmer et forslag som følger opp bystyrets vedtak, men så kommer Høyre med en kuvending.

Bom i Straumevegen?

Med tallopplysningene fra Tore Skulstad i bakhånd, mener Hans Edvard Seim nå at en takstøkning fra 15 til 20 kroner bør la seg gjennomføre uten altfor nye politisk spetakkel.

Men de foreslåtte bomstasjonene i Michael Krohns gate og i Damsgårdsveien blir trolig vedtatt. Og Seim kan også tenke seg en enda en bomstasjon til, på Strømmeveien. Seim irriterer seg over at Strømmeveien fungerer som «smitevei» for dem som normalt ville kjørt over Strømme bro, der det nå kreves bompenger.