— Jeg holdt meg frisk og var i full jobb under hele svangerskapet, forteller Susanne Johannessen (32). Til daglig er hun assisterende ferskvaresjef på Meny på Oasen. Nå er hun hjemme med Sofie som kom til verden for en måned siden.

Jobben krever at hun må stå og pakke, og ekspedere kunder hele dagen.

Småting hjelper

— I tillegg blir det en del tunge løft, særlig når vi pakker varer som skal ut i butikken. Løftingen slapp jeg da jeg ventet Sofie. Jeg tror det berget helsen min. Sjefen min var også veldig flink til å spørre meg om hvordan jeg hadde det og hva jeg trengte for å kunne jobbe som før. Matte på gulvet, klær som passet den voksende magen og ikke minst gode sko, var til god hjelp, sier hun.

Meny er med i et storstilt prosjekt for å få ned sykefraværet hos gravide i handelsnæringen. Prosjektet er et samarbeid mellom Hovedorganisasjonen Virke, LO, Fafo og AFI (Arbeidsforskningsinstituttet). Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke, sier at målet er å finne frem til gode tiltak for å redusere det høye sykefraværet blant gravide. Hun mener arbeidet så langt har avdekket en viktig ting: at nærheten mellom nærmeste leder og ansatte er av avgjørende betydning.

Flat struktur

— Vi har slitt mye med sykefravær i handelsnæringen. Dette prosjektet viser så langt at planer og retningslinjer på papir ikke løser problemet. Den enkelte må bli sett og ivaretatt. Det betyr at det må være en flat struktur med god kontakt mellom leder og ansatt. De må kunne snakke sammen og ta avgjørelser på en naturlig og ubyråkratisk måte, sier Vibeke Hammer Madsen.

Må snakke sammen

Daglig leder Rune Johnsen hos Meny Oasen i Fyllingsdalen er ikke i tvil om hva det dreier seg om.

— Vi har mange unge kvinner som blir gravide, men vi har nesten ikke noe sykefravær i det hele tatt. Jeg tror det er så enkelt som at vi spør den gravide hva hun selv føler og ønsker. Det er hun som best vet hva kun kan klare og ikke klare, og det er alltid fullt mulig å finne frem til løsninger som er gode både for bedriften og den gravide. De fleste liker best å fortsette det arbeidet de driver med, og når de ikke kan det, er det kanskje lett å tenke sykmelding. Vår erfaring er at alle er positive til å fortsette å jobbe når de får høre at det finnes alternative arbeidsoppgaver i en periode. Hos oss har det hendt at folk har dratt omtrent rett fra jobb til klinikken, sier Johnsen.

Kan flyttes

Tilretteleggingen på Meny kan være av det helt enkle slaget. Den gravide som kanskje til vanlig jobber i kjøttvare- eller grønnsaksdisk, med tunge løft og sterke lukter, kan i perioder flyttes over til andre avdelinger. Det kan være for noen dager eller deler av dagen. Hun kan sitte i kassen noen timer eller holde på med administrative oppgaver, alt etter hvor i svangerskapet hun befinner seg og hvordan formen er.

— Dette er veldig naturlig for oss. Vi forholder oss bare til den praktiske hverdagen. Nøkkelen er fleksibilitet og at den gravide har kontroll over sin egen situasjon. Vi pleier å ha en samtale så tidlig i svangerskapet som mulig, og legger til rette med utgangspunkt i det. Dette er ikke så vanskelig som det kan høres ut, sier Johnsen.