— Eg føler at det var ein del eg ikkje fekk gjort då eg var der nede rett etter drapet, seier Asbjørn Gullaksen. Han vil også prøve å finne ut kva som faktisk blir gjort i drapsetterforskinga, to år etter drapet.

Eileen Gullaksen var på tur saman med ei venninne til kurstaden Balcova Termal då ho forsvann. Ho vart seinare funnen død, med klare spor etter seksuelt misbruk, i eit utilgjengeleg skogsterreng ikkje langt frå hotellet.

Asbjørn Gullaksen reiser til Tyrkia i lag med ein norsk journalist.

— Eg har ikkje fått så mykje informasjon i ettertid. Den norske ambassadøren har vore kontaktpersonen min, men han har ikkje hatt stort å fortelje, seier Gullaksen.