FINN BJØRN TØNDER finn.tonder@bt.noAksel Bruvik raslet med sablene mot sin halvsøster Marianne og hennes mor Anni Bruvik etter at Haldor Bruvik gikk bort i 1996. På vegne av seg selv og sine tre søstre mente Aksel Bruvik at de fire ikke hadde fått sin rettmessige del av en formue på over 100 millioner kroner etter faren.Bergen skifterett avviste Aksel Bruviks argumentasjon i en klinkende klar kjennelse i juni 1999. Da slo retten enkelt og greitt fast at Bruvik-barna fra første ekteskap fikk det de skulle ha som livsarvinger før faren døde i 1996. Retten slo også fast at Haldors første kone heller ikke ble lurt gjennom skilsmisseavtalen som ble inngått i 1970.Nå har saken også vært til behandling i Gulating lagmannsrett. Og trass mer spissfindig argumentasjon er de tre lagdommerne like klare som skifteretten. Skifterettens kjennelse stadfestes og søksmålet mot Bruvik-kone nummer 2, og hennes datter, avvises. Dermed blir de to sittende med formuen som er beregnet til minst 100 millioner kroner.For Aksel Bruvik blir det mislykkede, rettslige angrepet en kostbar affære. I skifteretten ble han pålagt å betale motpartens saksomkostninger på rundt 120.000 kroner. Nå må han også betale deres utgifter i lagmannsretten, på 105.000 kroner. I tillegg har han egne saksomkostninger i samme størrelsesorden.