— Jeg er veldig opptatt av at Norge ikke skal gå inn i EU. Derfor skal jeg stemme Senterpartiet. De er det eneste rene «Nei til EU»-partiet på Stortinget, forklarer Henriette Tyse Nygård (19).

Blant avgangselevene i samfunnsfagsgruppen på Bjørgvin videregående skole er det delte meninger om hva som er avgjørende for valg av stemmeseddel som skal legges i urnen.

Førstegangsvelger Henriette passer imidlertid godt inn i bildet som tegnes i en meningsmåling Norsk Respons AS har utført for Bergens Tidende.

Et representativt utvalg i Hordaland er spurt om hva de legger mest vekt på når de skal bestemme seg for hvilket parti de skal stemme på ved høstens stortingsvalg.

Svarene viser at det er de unge velgerne som legger mest vekt på enkeltsaker. Nesten annenhver velger mellom 18 og 30 år svarer at enkeltsaker er viktigst, mot om lag hver tredje i de andre aldersgruppene.

Skatt, skole og partileder

Henriette Tyse Nygård medgir at EU-saken for henne er så viktig at den alene avgjør valget for hennes del.

— Men jeg tror nok at Senterpartiet er det partiet jeg føler meg hjemme i også når det gjelder andre saker.

Skattenivået og økonomisk politikk veier tyngst for Marianne Aagaard, som understreker at hun har et bredere perspektiv på sitt partivalg.

— For meg er det en blanding av partiprogram og enkeltsaker.

— Jeg stemmer på venstresiden ut fra ideologi og livssyn, mener Even Henden.

— Skole og utdanning er viktig for meg, sier kommer det fra Kine Erenstsen.

— Partilederen, sier Bjarte Nødtvedt.

Partileder mindre viktig

Skal vi tro resultatene fra meningsmålingen, er partileder langt mindre viktig for valg av parti enn mange tror. Fattige tre prosent av de spurte i undersøkelsen svarer at de synes partilederen er viktigst. Den prosenten er den samme blant unge velgere.

— Partilederen er viktig for dem som ikke har satt seg inn i partiprogrammene, mener Marianne Aagaard.

— Da kan nok partilederen overbevise velgerne, men for min egen del er det programmet og ikke partilederen som avgjør.

- Fornøyd med alle velgere

Undersøkelsen forteller at hver tredje velger lar ideologien styre sitt partivalg. Men mellom partiene er det klare forskjeller.

Hele 76 prosent av SVs velgere svarer at legger mest vekt på ideologi.

— Jeg er fornøyd med alle velgere uansett hvilken beveggrunn de måtte ha for å stemme på oss, sier SVs nestleder, Øystein Djupedal.

Han setter likevel pris på målingen.

— Vi har ingen tradisjon for at velgerne våre hopper på enkeltsaker. Jeg tror våre velgere er veldig opptatt av sammenhenger. Det er det som er ideologi. Hvordan skal vi få dette samfunnet til å henge sammen.

Enkeltsakspartiet

I den andre enden av skalaen står Fremskrittspartiet. Kun 18 prosent av partiets velgere vektlegger ideologi når de skal redegjøre for sitt partivalg, mens 64 prosent svarer at de legger mest vekt på enkeltsaker. Det er milevis foran alle de andre partiene og gjør Frp til det ubestridt største enkeltsakspartiet. Ikke i noe annet parti utgjør enkeltsaksvelgerne mer enn 35 prosent.

Målingen er i tråd med slik Fremskrittspartiet kjenner sine egne velgere, mener generalsekretær i partiet, Geir Mo.

— Våre velgere er opptatt av saker og løsninger på saker. Ikke av politisk spill.

Han mener likevel at slike målinger ikke forteller hele sannheten.

— Mye av kritikken mot Frp tidligere var at vi hadde mange gode svar på enkeltsaker, men at helheten ikke var der, sier Mo.

Fremskrittspartiets suksess ligger i at de har lykkes i å kommunisere helheten i politikken, mener generalsekretæren.

— Det velgerne ikke vil ha er rot, krangling og spill. Derfor gjør regjeringspartiene det dårlig på målingen. Det er velgerne lei.

GRAFIKK: YNGVE STEENSÆTH
GRAFIKK: YNGVE STEENSÆTH