— Det var ikke vanskelig i det hele tatt. Jeg ringte Den norske Bank i Oslo, og sa at jeg ringte fra Sparebanken i Kaigaten i Bergen. Jeg sa at jeg hadde en kunde som ville ta ut penger fra en konto som tilhørte den russiske ambassaden, men at kontonummeret var litt utydelig skrevet. Jeg ba dem derfor om å kontrollere kontonummeret, og vips så fikk jeg nummeret til ambassadens konto. Så ba jeg om navnene på dem som disponerte ambassadens konto, slik at jeg kunne kontrollere det mot «kunden» jeg hadde foran meg, sier 19-åringen.

Han fikk opplyst navnene, takket og la på. Litt senere ringte han tilbake til Den norske Bank, og presenterte seg med navnet til en av dem som disponerer kontoen.

— Jeg ba om saldoen på kontoen, og fikk den, sier den bedragerisiktede 19-åringen.

Dersom 19-åringens opplysninger stemmer, har Russlands ambassade over 41 millioner kroner på konto i Norge.

Det lyktes ikke Bergens Tidende å komme i kontakt med Den norske bank i går.