— Problemstillingen er kjent for oss. Folk som skal anskaffe seg trådløs telefon, bør sørge for at de kjøper et digitalt apparat, sier overingeniør Anders Lyngstad i Post- og Teletilsynet.

Å avlytte andre personers telefonsamtaler er strengt ulovlig. Selv politiet er avhengig av en rettslig kjennelse for å kunne gå inn på telefonnettet og avsløre kriminelle. Likevel kan hvem som helst kjøpe seg en politiradio og lytte på hva naboen snakker om i sin trådløse telefon. Risikoen for å bli tatt er lik null.

EØS krevde lovendring

Tidligere var ikke slik avlytting noe problem lovmessig, siden det allerede i utgangspunktet var forbudt å lytte på politiradio. Ble man oppdaget, kunne politiet både inndra radioen og gi lytteren en klekkelig bot.

Men så tvang EØS-regler Norge til å oppheve forbudet mot kjøp og oppbevaring av politiradioer. I september i fjor ble det derfor lov å lytte på politifrekvensene. Lovendringen gjør at det i dag er fritt frem for hvem som helst å lytte på politiets samband, ambulansetjenesten og brannvesenet. At det også har vært mulig å lytte på private telefonsamtaler, har derimot vært langt mindre kjent.

- Bytt ut den gamle

Men heldigvis er det mulig å beskytte seg. Det beste rådet er å styre unna de aller billigste og ukjente merkene, og eventuelt bytte ut din gamle telefon.

— Det blir vanskeligere og vanskeligere å avlytte trådløse telefoner, etter hvert som telenettene blir digitale og folk bytter ut de gamle telefonene sine, sier Lyngstad.

Det finnes tre forskjellige typer trådløse telefoner, hvorav to lett kan avlyttes:

n Før de trådløse telefonene kom til Norge, kjøpte noen med seg hjem apparater fra Asia eller USA. Disse telefonene, som er ulovlige å bruke i Norge, kan lett avlyttes. Ifølge Lyngstad var det på noen modeller nok å bruke en vanlig reiseradio for å få med seg samtalen.

n De første norske modellene som kom på markedet, var analoge og kan lett avlyttes med en litt dyrere politiradio. Lyngstad regner med at det finnes mange slike i norske hjem. Flere av de aller billigste modellene på markedet i dag er fortsatt analoge.

n For rundt fem år siden kom de digitale DECT-telefonene på markedet. DECT står for Digital European Cordless Telecommunication. Telefonene er tilpasset vår digitale hverdag, og er de klart mest solgte i dag. Disse regnes som nærmest sikre mot avlyttingssikre.

Forbrukerne bør passe på å kjøpe en DECT-telefon dersom de ønsker å føle seg trygge mot å bli avlyttet, sier Lyngstad.

Straffbart å avlytte

Hvis noen føler seg sikre på at de blir avlyttet, oppfordrer Lyngstad dem til å kontakte politiet.

Telefonavlytting er gjort straffbart i straffelovens paragraf 145a, som rammer «den som ved hjelp av hemmelig lytteapparat avlytter telefonsamtale eller annen samtale mellom andre, eller forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i.» Overtredelse av paragrafen kan medføre bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

Anders Lyngstad i Post- og Teletilsynet minner til slutt om at absolutt ingen telekommunikasjon er 100 prosent sikker. Med riktig utstyr og innsikt, kan alt avlyttes.

— Folk bør tenke over hva de sier i telefonen. En helt vanlig fasttelefon er lett å avlytte, dersom man bare vet hvordan det skal gjøres. Så har man ting på hjertet som absolutt ikke må komme ut til andre, er det kanskje bedre å ta det ansikt til ansikt, sier Lyngstad.

Anders Lyngstad, overingeniør i Post- og Teletilsynet