Det blir ikke streik i bussektoren etter at partene mandag morgen kom til enighet.

— Det var en utfordrende mekling, men vi kom frem til et resultat som vår forhandlingsdelegasjon kan anbefale, sier Roger Hansen, forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

Partene har forhandlet om Bussbransjeavtalen og konsernoverenskomsten.

— Med tillegget vi får neste år, kommer vi samlet ut med et resultat som ligger nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn enn etter oppgjøret i 2012, sier Hansen.

Fagforbundet ikke fornøyd

Mens Norsk Transportarbeiderforbund vil anbefale meklingsresultatet for sine medlemmer, er ikke Fagforbundets leder Stein Guldbrandsen like fornøyd. Han vil ikke anbefale resultatet for medlemmene som skal ta stilling til oppgjøret i uravstemning.

— Resultatet i meklingen gjør at bussjåførenes lønn vil nå 98 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Grunnlaget for Bussbransjeavtalen var å ligge på nivå med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Med årets resultat ligger man noe nærmere enn i 2012, sier Guldbrandsen.

Det var Kine Steinsvik hos Riksmekleren som hadde den krevende oppgaven med å prøve å finne en løsning mellom NHO Transport og Spekter på arbeidsgiversiden og LO Stat, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet som organiserer bussjåførene.

Hansen i Transportarbeiderforbundet ledet forhandlingene for de fire fagforbundene som deltok i meklingen: NTF, Jernbaneforbundet, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet.

Dekker videreutdanning

Meklingen endte med et tillegg på fire kroner timen fra 1. april, samt at dem med fagbrev gis ytterligere én krone per time. I tillegg gis det et reguleringstillegg til alle fra 1. oktober i år på to kroner per time.

Det er også forhandlet frem mindre tillegg av mer teknisk art.

— Jeg vil også peke på at arbeidsgiverne nå skal dekke alle kostnadene for videreutdanning i forbindelse med fagbrev, sier Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet.

Forslagene til nye overenskomster skal nå ut på uravstemning. Fristen for uravstemningen er satt til tirsdag 20. mai kl. 12.00.