Høyre, Ap, KrF og Venstre ble på et forhandlingsmøte i ettermiddag enige om den omstridte bompenge-utvidelsen. Partienes bystyregrupper ga senere på kvelden sin tilslutning til denne løsningen:

Det blir tre nye stasjoner i sør:

  • I Fjøsangerveien, nord for det nye planfrie krysset.
  • Sør for krysset Storetveitveien/Fantoftveien.
  • Nattlandsveien, nord for Birkelundsbakken (ved Hydro/Texaco-stasjonen på Mannsverk).

Dele byrdene

Partiene mener de med denne løsningen fordeler bompenge-byrdene mer rettferdig mellom byens trafikkanter.

De ble også enige om å plassere bomstasjoner (betalingssnitt) i hver retning i Michael Krohns gate og Damsgårdsveien. Hensikten er å dirigere trafikken mellom Danmarks plass og Laksevåg gjennom Nygårdshøydetunnelen, og redusere trafikken over Melkeplassen.

De opprinnelige planene om nye bomstasjoner på nordre innfartsåre og i Bergen vest er droppet. Den mye omtalte ytre ringen er dermed redusert til fem bom-punkter sør og vest for sentrum.

Lavere rabatt

Forslaget fra Bro— og Tunnelselskapet om å øke takstene til 20 kroner ble forkastet. Partiene avviser alle former for veiprising, som høyere bompengetakster, i denne kommunevalgperioden.

Det skal kreves inn bompenger frem til 2015. For å nå inntektsmålet på 270 millioner kroner i året, vil partiene redusere den øvre rabattsatsen fra 50 prosent til 40 prosent. Dessuten må bilistene punge ut 365 dager i året.

— Vi håper tiltakene som ligger i fellesforslaget er nok til å innfri inntektsmålet. Hundre prosent sikker er vi ikke, derfor har vi bedt byrådsavdeling for byutvikling om å beregne effektene. Svaret får vi forhåpentligvis allerede i dag, sier Terje Ohnstad, leder i Arbeiderpartiets bystyregruppe.

«Haster»

Ohnstad sier det haster å få avklart den nye bompengeordningen. Før bystyremøtet kommende mandag, skal saken behandles i Komite for miljø og byutvikling. Deretter går den til fylkestinget, før Stortinget etter planen skal godkjenne ordningen i vårsesjonen. Deretter vil de nye bomstasjonene bli montert så snart det praktisk lar seg gjøre. Gårsdagens kompromiss var ikke helt etter Ohnstads og Arbeiderpartiets ønske. - Dette er ingen ideell løsning for oss. Vi har hele tiden sagt at det burde etableres to bompengeringer på innfartsårene, sier han.

Arkiv