Rapporten skal legges frem og evalueres av bystyret i oktober.

-Rapporten vil bli viktig for den vil oss muligheten for å se om erstatningsutvalget har fulgt opp intensjonene bystyret hadde da erstatningsordningen ble etablert, sa Anne Grethe Strøm-Erichsen (Ap) i bystyret i går.

Det var Rød Valgallianses Torstein Dahle som satte barnehjemssaken på bystyrets dagorden. Han har lenge arbeidet for å få til en klageordning for barnehjemsofre som føler de ikke får den erstatningen de har krav på fra Bergen kommune.

Det klarte han ikke. Men debatten i går gjorde det klart bystyret ennå ikke har sagt siste ord i barnehjemssaken.

Bystyrets beslutning i går, var ingen overraskelse. Allerede for 14 dager siden ble gruppelederne i forretningsutvalget enige om at bystyret skal evaluere erstatningsoppgjøret.

Den formelle anmodningen som nå er kommet fra bystyret, var derfor bare en videreføring av enigheten som kom til syne i forretningsutvalget.

Til høsten vil det bli en oppsummeringsdebatt som tar utgangspunkt i rapporten som sekretariatslederen for erstatningsoppgjøret, Birgitte Gullestad skal skrive.

Oddny Miljeteig (SV) var glad for at byrådet gitt grønt lys for at det er bystyret som skal foreta den endelig oppsummeringen av erstatningsoppgjøret. Hun var også bekymret over meldinger fra barnehjemsofre som føler at erstatningsutvalget har prioritert juridiske aspekter fremfor psykologiske aspekter i behandlingen av enkeltsaker.